Gospodin mozak - Zavisnost, 1/8

Iako većina ljudi nije zavisna, ogroman je broj onih koji se bore sa psihofizičkom zavisnošću od alkohola ili droge.

Zavisnost ne mora nužno biti loša - može je uzrokovati i ono prema čemu osećamo strast, kao što je recimo neki ekstremni sport. Deca i tinejdžeri danas su u najvećoj meri zavisni od pametnih telefona.

Kroz razgovore sa ljudima koji su prošli kroz različita iskustva adikcije vode nas neurolog Rodolfo Ljinas i biolog Bruno Grosi.