Ekologija materijala: Beton

Beton je materijal koji se nalazi svuda oko nas. To je mešavina dva prirodna materijala, a stručnjaci kažu da je ovaj materijal veoma ekološki.

Beton je jedan od najstarijih materijala koje je čovek napravio, skoro 10.000 godina pre naše ere. Glina i blato, tekući krečnjak, vulkanski tuf kao cementno vezivo - to su materijali koji su nekada imali funkciju betona, a pojavljuju se u gradnji piramida, pa čak i u materijalu od koga su pravljeni podovi u Lepenskom viru. Danas je beton dostigao neslućene visine - bukvalno.