Kuća nauke: Farmaceutski fakultet

Prvi predlog da se pri Velikoj školi u Beogradu otvori Farmaceutski odsek dalo je Apotekarsko društvo još 1896. godine. U to vreme farmaceutski kadar iz Srbije, školovao se u Beču, Pešti, Pragu i Gracu. Istorija beleži da je razvoj Farmaceutskog fakulteta pratio razvoj države u celini.

Potrebe za unapređenjem nastave u novim modernim prostorijama postale su više nego neophodne, da bi, nakon brojnih peripetija, 31. maja 1991. godine, bila otvorena nova zgrada Farmaceutskog fakulteta. Od tada se, pored razvoja odseka, katedri i nastave, na fakulteu odvija i vrlo aktivan i inovativan naučnoistraživački rad, koji ostvaruje i velika priznanja u svetu.