Priče o velikim matematičarima: Leonard Ojler

Matematička oblast analize bila je predmet ozbiljnih istraživanja u osamnaestom veku, kada dolazi do impozantnih otkrića koja postavljaju temelje savremenoj matematici.

Jedan od najproduktivnijih matematičara tog doba bio je Leonard Ojler.Upravo Ojleru dugujemo za sve oznake koje se i dan-danas primenjuju u matematici.

Rođen je 1707. godine u Bazelu, u Švajcarskoj. Iza usahlog pogleda slabovidog čoveka krila se svestrana ličnost, neverovatan um. Proučavao je i fiziku, nautiku, optiku i muziku. Napisao je skoro 900 radova, a gotovo polovinu napisao je potpuno slep.