Čitaj mi!

Obrazovno ogledalo Svekrve i snahe

Kroz istoriju je vekovima važilo pravilo da snaha koja ulazi u porodicu mora da prihvati pravila, vrednosti, autoritete i prioritete mikro sredine u kojoj će ubuduće živeti. U 20. veku žena više nije bila posvećena samo porodici i domaćinstvu. Izlaskom žene iz kuće u svet rada i profesionalnog dokazivanja javljaju se dublji, skriveni i vidljivi antagonizmi između svekrva i snaha. Konflikt ne mora da znači nesto loše, nego čak može da bude način da se stvari poprave...

Presudnu ulogu u tome ima sin, odnosno muž. On je taj kroz koga se formira odnos između majke i supruge i on postavlja granice dokle neko može da se meša u nečiji život. U bračni odnos, ponakad se majka postavlja kao druga žena u braku svoga sina.