Čitaj mi!

Naša istorijska avangarda Nadrealizam tada i ovde

Avangarda se vezuje za francusku kulturu. Na polju umetnosti, avangarda je boemija. Avangarda je pokazala šta je umetnost u odnosu na običan gradski život, u svim oblastima- svakodnevnog života , i u umetnosti.