Nauka 2019: Dekodiranje nauke, nauka o okupaciji

Život zna da bude nepredvidiv i neočekivano pred ljude postavlja određene prepreke, koje ih onemogućavaju u sprovođenju svakodnevnih, a zapravo najbitnijih životnih aktivnosti. Naučno se te aktivnosti nazivaju okupacije. Odnose se na svakodnevne aktivnosti koje osobe obavljaju, kojima ispunjavaju vreme i koje daju značenje i svrhu njihovom životu. Cilj okupacione terapije postiže se radom terapeuta sa ljudima i zajednicama kako bi poboljšali njihovu sposobnost da se uključe u okupacije koje žele, koje su im potrebne ili se od njih očekuje da ih obavljaju. U okviru okupacione terapije sagledavaju se svi aspekti pacijenta, ostvaruje se sa njime partnerski odnos na kome se temelji dalji rad na razvoju onih sposobnosti, koje omogućavaju izvršavanje aktivnosti koje su njemu bitne.