Među nama-Ju teatar

Ova emisija serijala „Među nama“ donosi priču o prvom pozorištu čiji je osnivač bio Jugosloven na privremenom radu u Austriji.

O radu u pozorištu, koje je osnovano u Beču, govorili su i Jugosloveni i Austrijanci.

Autor Feliks Pašić