Čitaj mi!

Titova mornarica – Dokumentarni film o JRM

Pošto su partizani tokom 1942. godine uspeli da zarobe nekoliko italijanskih plovila, 10. septembra 1942, u Podgori kod Makarske bila je osnovana mornarica NOVJ.

Nakon rata, mornarica NOVJ je prerasla u Jugoslovensku ratnu mornaricu. Jugoslovenska ratna mornarica (skraćeno JRM), bila je vid Jugoslovenske narodne armije (JNA) čija je svrha bila da štiti suverenitet i teritorijalni integritet SFR Jugoslavije samostalno i u saradnji s ostalim vidovima i rodovima oružanih snaga SFRJ na Jadranu, plovnim rekama i jezerima.