Čitaj mi!

Riznice kulturnog blaga- Borba

Koreni socijalističke misli i pokreta u Srbiji sredinom 19. veka, prikazani su u svetlu ideja publiciste, filozofa, književnog kritičara i političkog aktiviste Svetozara Markovića (1846–1875).

Ovu emisiju serijala Riznica kulturnog blaga Televizija Beograd snimala je 1981. godine, u saradnji sa Dunav filmom.

Emisija pruža uvid u rad i delo Svetozara Markovića, utemeljivača socijalizma u srpskoj političkoj misli, a potom i njegovih idejnih sledbenika Mite Cenića, osnivača i glavnog urednika svih socijalističkih glasila toga vremena, meću kojima je bio i list „Borba" , zatim Vase Pelagića, prosvetnog radnika i narodnog lekara, kao i Jaše Prodanovića, publiciste, književnika i političara, koji je u to vreme bio gimnazijalac.

 

Reditelj: Slavoljub Stefanović Ravasi