Razotkrivanje zaborava -Preslica

Veliki broj raznovrsnih predmeta za svakodnevnu upotrebu tokom XVIII i XIX veka svedoči o tome da je život srednjovekovnog čoveka u Srbiji bio veoma kompleksan, iako su društvene, ekonomske, političke i istorijske prilike stolećima bile nepovoljne.

Takva složenost je odraz visokog stepena razvijenosti socijalne organizacije i duhovne kulture. Najnovija etnološka proučavanja ukazuju na to da je uspostavljena uska veza između tradicije i savremenosti i da su utvrđena izvestna svojstva etničkog identiteta od najranijeg doba pa sve do naših dana. Čuvajući te odlike, srpski narod se i u vekovima turskog ropstva i u drugim neprilikama duhovno odupirao nedaćama sa kojima se fizički sučeljavao i svojim kulturno-istorijskim nasleđem doprineo razvoju evropske civilizacije i čovečanstva u celini.

Cilj serijala „Razotkrivanje zaborava" jeste da deliće neiscrpnog narodnog stvaralaštva otrgne iz zaborava i prenese mlađim naraštajima saznanja o tome kako su često samouki ili priučeni majstori umeli da proizvedu, ne samo praktične stvari, nego da ih istovremeno oblikuju u prava umetnička dela. Koliko nas danas zna šta je vodijer, verige, sadžak, preklad, trlica, trmka, bardak, džilit, raboš ... Kako je izgledala srednjovekovna ključaonica, crepulja, katanac, preslica, mlin za so, kantar, klopka i zamka za ptice, mišolovka...
U kratkoj, spotovskoj formi (trajanje oko 2 min.) predstavljeni su najzanimljiviji i najkarakterističniji predmeti koji odslikavaju ne samo materijalnu stranu svakodnevnog života, već uspešno predstavljaju i nematerijalnu stranu života uopšte.

Urednik i scenarista Ilija Cerović, reditelj Violeta Nedanovski, kompozitor muzike Andreja Stojić

broj komentara 0 pošalji komentar