Moja lepa Srbija-Đerdap

Krenuo je od Crne planine ka Crnom moru, vukući svoje olovno sive vode kroz virove istorije. Snažnim zamasima usekao je sebi put između Karpatskih i Balkanskih planina. Tako je rođena jedinstvena Đerdapska klisura, kojom se božanska reka, silni Dunav, uvija stotinak kilometara.

Autor: Vladimir Novaković