Profesionalci-Pregovarački tim

Pregovarački tim MUP-a Srbije formiran je 2004. godine i ovlašćen je za pregovaračke aktivnosti tokom rešavanja kriznih situacija. Cilj je da se konfliktne situacije reše mirnim putem.

Tim se angažuje u slučajevima talačkih situacija, pobuna u zatvorima, zaposedanja objekata, pretnji samoubistvom i ubistvom, pretnji policiji ili trećim licima oružjem ili eksplozivnim sredstvima. Pregovarački tim zaslužan je za spasavanje više od 200 ljudi, od toga je 150 odgovoreno od samoubistva.

broj komentara 0 pošalji komentar