Arhitektura: Ekološka arhitektura u Parizu, 11-16

U Francuskoj je o održivoj, ekološkoj arhitekturi počelo da se priča početkom sedamdesetih godina, u vreme prvih naftnih kriza, zahvaljujući čemu su ponovo otkriveni tradicionalni principi bioklimatske arhitekture.

Tada je počelo istraživanje metoda uštede energije. Održiva arhitektura je ravnoteža između tradicije i modernosti. Zato je neophodno dobro proučiti arhitekturu nastalu u prošlosti, razumeti razloge zbog kojih je u saglasju sa kontekstom i načine na koje je to ostvareno, kako bi nastala održiva, ekološki odgovorna arhitektura.

Sigurno je da održiva arhitektura ne može sama rešiti sve probleme životne sredine. Pošto kroz stanovanje ulazi u domen privatnog, ona u velikoj meri doprinosi buđenju svesti i volje za promenama u ponašanju kod najznačajnijih činilaca, samih građana.

Repriza, 23. avgust  u 03:22 i 11:22

broj komentara 0 pošalji komentar