Čitaj mi!

Kina - Očaravajući Peking 2

Epizode Primer distrikta Čungven i Grad kulture

Epizoda Primer distrikta Čungven

Pre spajanja sa Dungčengom, Čungven je bio najmanji distrikt u Pekingu. Taj deo grada danas prednjači u urbanom razvoju na tradicionalnim osnovama.

Na putu ka Listi svetske baštine, između ostalog, uređena je okolina Hrama neba, prostora iz kojeg je carska porodica svojevremeno slala sezonske molitve da bi zemlja bila plodna i usevi bogati. Tu su lokalne vlasti 2020. godine počele da primenjuje novi koncept razvoja.

"Dungčeng grad kulture" podrazumeva razvoj grada u harmoniji sa drevnom i savremenom kulturom.

Epizoda Grad kulture

Dungčeng paradigma, tako se u Pekingu naziva urbano planiranje koje odgovara savremenom stanovniku metropole.

Nacionalno nematerijalno i materijalno kulturno nasleđe ogleda se u hutonzima, uzanim ulicama u koje se ulivaju domaćinstva organizovana oko zajedničkog dvorišta i stoga se u Dunčengu nalazi  Muzej hutonga.

Postojeći prostori transformisani su u potpuno funkcionalnu "pozorišnu fabriku", knjižare i radionice.

Okružna biblioteka Dungčeng svake nedelje poziva dvadesetak čitalaca da odaberu nove knjige.

U Dunčengu na tradicionalan način stvaraju kineski porcelan sa savremenim motivima i nakit od žada prilagođavaju modernim kupcima.

Proizvodnja: Televizija Peking