Povratak jelena

U ovonedeljnoj emisiji Sasvim prirodno pratimo proces naseljavanja jelenske divljači na neke od naših planina.

U prirodi se sve zasniva na ravnoteži, a za to je potreban raznovrstan biljni i životinjski svet.

Sa druge strane je čovek koji gradi puteve, obrađuje zemlju, širi naselja i gradove, zagađuje.

On remeti tu ravnotežu i zato je njegova dužnost da, kada god i koliko god je to moguće, vrati prirodi oduzeto.

Ovaj projekat ponovnog naseljavanja jelena nije lak, niti kratak, ali današnji napori će obezbediti bolju i zdraviju životnu srdinu za buduće generacije.