RTS Nauka: Programska šema - sreda, 27. jan 2021

06:00
Edu global
06:26
Obrazovno ogledalo:Majke i ćerke
06:50
Istorija nauke:Milutin Milanković
07:00
Promaja:Slušaš li umetnost ulice,r
07:26
Matematika ili magija:42 epizoda,r
07:29
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Moć mašinskog učenja 1.deo
07:55
Rečnik ekologije: Biotički faktori
08:00
Nauka 50:Krv
08:27
Filozofija i…Imanuel Kant i osećaji
08:53
Da li znaš: Da li je tračarenje zdravo
09:00
Moć mozga: Odgonetnuti svest,r
10:00
Kako misli Akademija: Istorija i budućnost, Ljubodrag Simić,r
10:35
Arhitektura danas:Kapital i grad
11:04
Obrazovno ogledalo:Majke i ćerke
11:29
Rečnik ekologije: Biotički faktori
11:33
Ja mi i drugi:Mali princ
12:00
RTS ordinacija
13:00
Kako misli Akademija:Istorija i budućnost, Ljubodrag Simić,r
13:35
Dobro je ... Dobro je znati:Neurofiziologija i ponašanje
14:02
Ekologija materijala:Cirkularna ekonomija 2.
14:27
Trag :Drina, prvo lice množine
14:51
Da li znaš: Da li je tračarenje zdravo
15:00
Promaja:Koja je tvoja talasna dužina
15:25
Matematika ili magija: 43. epizoda
15:29
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Moć mašinskog učenja 2.deo
15:51
Rečnik ekologije:Buka
15:55
Nauka 50:Vreme
16:48
Da li znaš:Da li žene bolje čitaju govor tela
16:54
Nauka u selu:1. Stočarstvo, lokomotiva poljoprivrede
17:46
Beogradsko blago:Legat Isidore Sekulić
18:50
Istorija nauke:Jovan Žujović
19:00
Promaja:Koja je tvoja talasna dužina,r
19:25
Matematika ili magija:43. epizoda,r
20:01
Zaboravljeni umovi Srbije:Milan M. Milićević
20:45
Obrazovna reportaža :Riznica talenata
21:13
Arhitektura danas:Novi materijali
22:35
Istorija nauke:Jovan Žujović
22:45
Trag:Razumevanje kosmosa
23:11
Šta su sve tehnologije učinile za nas:Moć mašinskog učenja 2.deo
23:13
Nauka 50:Vreme
00:00
Kineski mega projekti : Kula Šangaj,r
00:50
Rečnik ekologije:Buka
00:54
Beogradsko blago:Legat Isidore Sekulić
01:07
Filozofija i...Filoterapija
01:33
Da li znaš: Da li žene bolje čitaju govor tela
01:39
Eko perspektive:Život kraj Dunava
02:03
Obrazovna reportaža : Riznica talenat
02:34
Nauka u selu:1. Stočarstvo, lokomotiva poljoprivrede
03:02
Rečnik ekologije:Buka
03:06
Beogradsko blago:Legat Isidore Sekulić
03:19
Naučni leksikon:Psihijatrija, šizofrenija
03:44
Istorija nauke:Jovan Žujović
03:54
Trag: Razumevanje kosmosa
04:20
Profesionalci:Veljko Potkonjak
04:49
Zaboravljeni umovi Srbije:Milan M. Milićević
05:34
Obrazovna reportaža :Riznica talenata