RTS Nauka: Programska šema - subota, 01. apr 2023

06:00
Kina, pekinška opera: Žene na pozornici
06:49
Srpski junaci srednjeg veka: Lazar Hrebeljanović, drugi deo
07:18
Životna sredina i zdravlje: U vrtlogu otpadnih voda
07:44
Beogradsko blago: Carski darovi Josipu Brozu
08:00
Razotkrivanje: Biološki sat – borba sa super bubama
08:50
Istorija nauke: Jovan Cvijić
09:00
RTS LAB: Moć reklame i mode
09:30
Porodična mreža: Digitalno nasilje
09:56
Svet i nauka
10:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Ponovno rađanje Melburna
10:26
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
10:33
Filozofija i... Aristotel
11:00
Promis: Prava doza
11:13
Koračaj sa znanjem: 1. epizoda
11:33
Tehnologije i mi: TELFLOR 2022
11:57
Svet i nauka
12:00
RTS LAB: Ja, ukratko
12:30
Arhitektura danas: Eko arhitektura
12:56
Svet i nauka
13:00
Razotkrivanje: Biološki sat – borba sa super bubama
13:51
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
14:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti: Ponovno rađanje Melburna
14:26
Mogu i ja: Radovan Krečulj
14:48
Pitajte prirodu: 6. epizoda
15:00
Projekat sutrašnjica: Stotinu pedeset deveta emisija
15:26
Svet i nauka
15:30
Zelena energija Srbije: Biomasa
16:00
RTS LAB: Moć reklame i mode
16:30
Filozofija i... Aristotel
16:57
Svet i nauka
17:00
Povratak šuma: Tasmanija – Spasavanje poslednjih divova
17:52
Klikeri: Kada priroda crta šestouglove
18:00
Zeleni raj: Indonezija: Divlja ostrva
18:27
Skriveni svet pčela
18:33
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
18:43
Novi srpski umovi: Veštačka inteligencija u medicini
18:56
Svet i nauka
19:00
Futurmag: Četrnaesta emisija
19:40
Eko minijature: Podzemne tajne,2 .em
19:45
Privredna istorija Srbije: Telegraf, telefon i elektrika
20:14
Istorija nauke: Jovan Cvijić
20:24
Velikani srpske Vojvodine: Žarko Miladinović
20:30
Zelena energija Srbije: Biomasa
20:58
Priče o običnom: Novčanik
21:00
Projekat sutrašnjica: Stotinu pedeset deveta emisija
21:26
Svet i nauka
21:30
Mogu i ja: Radovan Krečulj
21:52
Nauka kroz priče: Dan kada su izumrli dinosaurusi
22:00
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
22:25
Svet i nauka
22:30
Porodična mreža: Vrbovanje na Internetu
22:56
Svet i nauka
23:00
Zalogaj Kine: Domaća kuhinja
23:48
Beležnica 27: Vode
00:11
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
00:21
Istorija nauke: Jovan Cvijić
00:31
Filozofija i... Aristotel
01:00
Kina - put svile: Finansije i povezanost
02:01
Privredna istorija Srbije: Telegraf, telefon i elektrika
02:29
Beležnica 27: Vode
02:52
Eko minijature: Podzemne tajne,2 .em
02:57
Velikani srpske Vojvodine: Žarko Miladinovi
03:02
Istorija nauke: Jovan Cvijić
03:12
Profesionalci: Dragan Petrović, geopolitičar
03:37
Filozofija i... Aristotel
04:04
Novi srpski umovi: Veštačka inteligencija u medicini
04:17
Tehnologije i mi: TELFLOR 2022
04:41
Privredna istorija Srbije: Telegraf, telefon i elektrika
05:09
Skriveni svet pčela
05:14
Beležnica 27: Vode
05:37
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
05:47
Eko minijature: Podzemne tajne,2 .em
05:52
Klikeri: Kada priroda crta šestouglove