RTS Nauka: Programska šema - utorak, 29. jun 2021

06:00
Edu global
06:23
Sasvim prirodno – Kriza prirode
06:50
Znameniti fizičari – Nils Bor
07:00
Sanjajmo budućnost – Prevoz u budućnosti
07:53
Svet i nauka
08:00
Moć mozga – Naša razotkrivena inteligencija
08:56
Rečnik ekologije – Ekološki akcident
09:30
Svet i nauka
09:35
Obrazovno ogledalo: Porodični krugovi – Deca u medijima
10:10
Monotematska emisija – Stvaranje nauke o snovima
10:51
Naučno dokazano – Fraktalne vrtoglavice
10:53
Svet i nauka
11:00
Prizori iz Kine – Čaj sa planine Vu Ji
11:55
Svet i nauka
12:00
RTS ordinacija
12:54
Priče o običnom – Šešir
13:00
Sanjajmo budućnost – Prevoz u budućnosti razotkrivena inteligencija
13:52
Svet i nauka
14:00
Moć mozga – Naša
15:20
Očima prirode – Bljesak skrivene lepote
15:57
Rečnik ekologije – Ekološki akcident
16:00
Monotematska emisija – Stvaranje nauke o snovima
16:50
Svet i nauka
16:55
Priče o običnom: Šešir
17:00
Prizori iz Kine – Čaj sa planine Vu Ji
17:30
Rečnik ekologije – Ekološki akcident
17:35
Trag u prostoru – Sedam života kućice na Drini
18:00
Svet i nauka
18:55
Svet i nauka
19:43
Naučno dokazano – Fraktalne vrtoglavice
19:45
Priče iz prirode – Biljke mesožderke
20:00
Sanjajmo budućnost – Zabava u budućnosti
20:50
Svet i nauka
20:55
Arhitektura danas – Grad i kultura
21:25
Čovek i predeo – Na zlatnom jezeru
21:52
Priče o običnom – Šešir
22:52
Svet i nauka
22:57
Očima prirode – Bljesak skrivene lepote
23:35
Životna sredina i zdravlje – Kretanjem do zdravlja
00:00
Kina: Pekinška opera – Revolucija
00:48
Svet i nauka
00:53
Rečnik ekologije – Ekološki akcident
01:24
Dobro je... dobro je znati: Melanom nekad i sad
01:50
Svet i nauka
01:55
Naša istorijska avangarda: Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
02:25
Obrazovno ogledalo: Porodični krugovi-Deca u medijima
02:51
Naučno dokazano – Fraktalne vrtoglavice
02:53
Čovek i predeo – Na zlatnom jezeru
03:20
Trag u prostoru – Sedam života kućice na Drini
03:45
Svet i nauka
03:50
ART zapisi o prirodi
04:14
Priče o običnom – Šešir
04:20
Kvadratura kruga – Kovači
04:45
Priče iz prirode – Biljke mesožderke
05:00
Kina: Pekinška opera – Revolucija
05:53
Svet i nauka