RTS Drama: Programska šema - sreda, 21. avg 2019

06:00
Rođendan gospodina Nušića, TV teatar ,r.
07:40
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
07:44
Otvorena vrata, 27-34 ,r.
12
09:18
Moj lični pečat – Jovan Maljoković ,r.
09:22
Ko je kod Koje, 10-12 ,r.
12
09:24
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus ,r.
12
10:18
Moj lični pečat – Kosta Bunuševac ,r.
10:22
Jagodići, 10-12 ,r.
12
11:18
Drugi vek – Rajko Grlić ,r.
12:00
Rođendan gospodina Nušića, TV teatar ,r.
13:40
Moj lični pečat – Jovan Ćirilov ,r.
13:44
Otvorena vrata, 27-34 ,r.
12
15:18
Moj lični pečat – Jovan Maljoković ,r.
15:22
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus ,r.
12
15:22
Ko je kod Koje, 10-12 ,r.
12
15:24
Ulica lipa, 24. ep. Treći ciklus ,r.
12
16:18
Moj lični pečat – Kosta Bunuševac ,r.
16:22
Jagodići, 10-12 ,r.
12
17:18
Drugi vek – Rajko Grlić ,r.
19:53
Moj lični pečat – Danica Maksimović
19:58
Otvorena vrata, 28-34
12
20:40
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus
12
21:35
Ko je kod Koje, 11-12
12
22:26
Moj lični pečat – Angelina Atlagić
22:31
12
00:00
Generalna proba samoubistva, TV teatar ,r.
01:53
Moj lični pečat – Danica Maksimović ,r.
01:58
Otvorena vrata, 28-34 ,r.
12
02:40
Ulica lipa, 25. ep. Treći ciklus ,r.
12
03:35
Ko je kod Koje, 11-12 ,r.
12
04:26
Moj lični pečat – Angelina Atlagić ,r.
04:31
Jagodići, 11-12 ,r.
12
05:25
Drugi vek – Dalibor Matanić ,r.