RTS Drama: Programska šema - petak, 16. avg 2019

06:00
Rodoljupci, TV teatar, r.
07:37
Moj lični pečat – Zoran Simjanović, r.
07:40
Otvorena vrata, 24-34, r.
12
08:21
Ulica lipa, 21. ep. Treći ciklus, r.
12
09:14
Moj lični pečat – Dušan Kovačević, r.
09:18
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
10:23
Profesionalac, r.
12
12:00
Rodoljupci, TV teatar, r.
13:37
Moj lični pečat – Zoran Simjanović, r.
13:40
Otvorena vrata, 24-34, r.
12
14:21
Ulica lipa, 21. ep. Treći ciklus, r.
12
15:14
Moj lični pečat – Dušan Kovačević, r.
15:18
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
16:23
Profesionalac, r.
12
19:01
Nešto lepo, 5. ep.
12
19:09
Otvorena vrata, 25-34
12
20:50
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković
20:55
Jagodići, 8-12
12
21:49
Moj lični pečat – Predrag Ejdus
00:00
Dvorišni razgovori: Branko Vučićević, r.
01:01
Nešto lepo, 5. ep., r.
12
01:09
Otvorena vrata, 25-34, r.
12
01:49
Moj lični pečat – Bota Miljković, r.
01:55
Ulica lipa, 22. ep. Treći ciklus, r.
12
02:50
Moj lični pečat – Srđan Đile Marković, r.
02:55
Jagodići, 8-12, r.
12
03:49
Moj lični pečat – Predrag Ejdus, r.
03:55
Revizor, TV teatar, r.