RTS Drama: Programska šema - četvrtak, 15. avg 2019

06:00
Zagonetne varijacije, TV teatar, r.
07:38
Moj lični pečat – Sonja Vukićević, r.
07:42
Otvorena vrata, 23-34, r.
12
08:27
Ulica lipa, 20. ep. Treći ciklus, r.
12
09:22
Ko je kod Koje, 7-12, r.
12
10:23
Moj lični pečat – Vladimir Arsenijević, r.
10:27
Jagodići, 7-12, r.
12
11:27
Drugi vek – Mira Banjac, r.
12:00
Zagonetne varijacije, TV teatar, r.
13:38
Moj lični pečat – Sonja Vukićević, r.
13:42
Otvorena vrata, 23-34, r.
12
14:27
Ulica lipa, 20. ep. Treći ciklus, r.
12
15:22
Ko je kod Koje, 7-12, r.
12
16:23
Moj lični pečat – Vladimir Arsenijević, r.
16:27
Jagodići, 7-12, r.
12
17:27
Drugi vek – Mira Banjac, r.
19:40
Otvorena vrata, 24-34
12
20:21
Ulica lipa, 21. ep. Treći ciklus
12
21:14
Moj lični pečat – Dušan Kovačević
21:18
Ko je kod Koje, 8-12
12
22:23
12
00:00
Rodoljupci, TV teatar, r.
01:37
Moj lični pečat – Zoran Simjanović, r.
01:40
Otvorena vrata, 24-34, r.
12
02:21
Ulica lipa, 21. ep. Treći ciklus, r.
12
03:14
Moj lični pečat – Dušan Kovačević, r.
03:18
Ko je kod Koje, 8-12, r.
12
04:23
Profesionalac, r.
12