RTS Drama: Programska šema - petak, 04. dec 2020

06:00
Komšije, 49. ep., r.
12
06:51
Sumnjiva lica, 3. 4. spojene drugi ciklus., r.
12
07:40
Sumnjiva lica, 5. 6. spojene drugi ciklus., r.
12
08:27
Moj lični pečat – Predrag Ejdus., r.
08:33
Ono naše što nekad bejaše, 2-6, r.
12
09:25
Moj lični pečat – Voris Miljković, r.
09:30
Cvat lipe na Balkanu, 7-13, r.
12
10:25
Noć u kući moje majke, r.
12
12:00
Komšije, 49. ep., r.
12
12:51
Sumnjiva lica, 3. 4. spojene drugi ciklus., r.
12
13:40
Sumnjiva lica, 5. 6. spojene drugi ciklus., r.
12
14:27
Moj lični pečat – Predrag Ejdus., r.
14:33
Ono naše što nekad bejaše, 2-6, r.
12
15:25
Moj lični pečat – Voris Miljković, r.
15:30
Cvat lipe na Balkanu, 7-13, r.
12
16:25
Noć u kući moje majke, r.
12
00:00
Komšije, 50. ep. , r.
12
00:51
Sumnjiva lica, 7. i 8. spojene drugi ciklus, r.
12
01:38
Sumnjiva lica, 9. i 10. spojene drugi ciklus ,r.
12
02:28
Ono naše što nekad bejaše, 3-6, r.
12
03:16
Cvat lipe na Balkanu, 8-13, r.
12
04:10
TV teatar – Nije smrt biciklo da ti ga ukradu,
12