RTS Drama: Programska šema - subota, 12. dec 2020

06:00
Komšije, 55. ep., r.
12
06:57
Sumnjiva lica, 25. i 26. spojene drugi ciklus, r.
12
07:43
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
12
07:46
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
12
07:48
Komšije, 53. ep., r.
12
07:50
Montevideo, bog te video, 3-10, r.
12
08:38
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić
12
08:40
Moj rođak sa sela, 13-13, r.
12
10:05
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić
12
10:28
TV teatar – Drama o Mirjani i ovima oko nje, r.
12
10:40
Cvat lipe na Balkanu, 13-13, r.
12
12:00
Komšije, 55. ep., r.
12
12:57
Sumnjiva lica, 25. i 26. spojene drugi ciklus, r.
12
13:46
Moj lični pečat – Bojana Nikitović, r.
12
13:50
Montevideo, bog te video, 3-10, r.
12
16:28
TV teatar – Drama o Mirjani i ovima oko nje, r.
12
16:40
Cvat lipe na Balkanu, 13-13, r.
12
18:48
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc
12
19:43
Moj lični pečat – Miša Blam
12
20:38
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić
12
00:00
Komšije, 51. ep., r.
12
00:48
Moj lični pečat – Ašhen Ataljanc, r.
12
00:53
Komšije, 52. ep., r.
12
01:43
Moj lični pečat – Miša Blam, r.
12
01:48
Komšije, 53. ep.
12
02:38
Moj lični pečat – Veselin Grozdanić, r.
12
02:43
Montevideo, bog te video, 1-10, r.
12
04:05
Moj lični pečat – Dejan Karaklajić, r
12
04:10
Cvat lipe na Balkanu, 9-13, r.
12