РТС ЛАБ ИДЕЈЕ: Затворски живот

Квалитет живота осуђених лица у затворима у Србији утиче не само на живот у затвору, већ и на живот и перспективу осуђеника након изласка из затвора. Бројна научна истраживања показују да затворска казна оставља далекосежне последице на живот и понашање осуђеника, њихових породица и ширу друштвену заједницу.

У новој епизоди „Затворски живот" истраживачи кроз прјекат „Prison LIFE" раде на препознавању и разумевању најутицајнијих фактора, специфичних појавних облика и аспеката квалитета живота у затворима у Србији, као и могућности за његову процену, праћење и унапређивање.
Аутор серијала је Александра Тодоровић.
Уредник серијала је Милена Вујовић.