Наука у селу: Наука светска – пољопривреда српска

Институт за ратрство и повртарство из Новог Сада, као институција од националног значаја, омогућио је пољопривредницима и научницима непосредан контак, дискусију и размену искустава.

Остаје ипак питање како научна истраживања и резултати који су добијени нису у сагласју са резултатима које постиже пољопривреда Србије.