Светски: Стево Тодорчевић

Математичари имају широк хоризонт перцепције, и стално шире своје видике, каже наш саговорник. Не можете контролисати време и услове када ћете размишљати о неком математичком проблему. До једног значајног решења дошао је на Калемегдану шетајући са двогодишњим сином.

Математичар може да објасни и апстрактна питања, јер ништа није ограничено - у томе је слобода науке.