Оригинал или фалсификат: Едуар Вијар

Свака слика има најмање две приче: једну посвећену садржају који представља и другу везану за живот самог дела. У овој серији пажња је усмерена на оба аспекта, где се у једном готово крими сценарију потврђује или оповргава аутентичност уметничке творевине.