Купка – пионир апстрактне уметности

Дело уметника који је изложио прву апстрактну слику засенили су други пионири апстракције као што су Кандински, Маљевич и Мондријан. Купку треба вратити на право место – место једног од најзначајнијих модерних сликара.

Самосвојно и радикално одбијање да буде део уметничког тржишта удаљило га је од његових савременика, припадника футуризма, фовизма, орфизма и кубизма. Међутим, усамљеност и изолованост нису га удаљили од позиције једног од најзначјнијих уметника тог времена.

Надахнуће и страст је осим у сликарству налазио у филозофији, религији, музици, биологији, физици, окултним наукама, а његов циљ је био транспоновати у сликарство језик универзума.

Реприза, 25. мај у  00:05