Voda sa Studene i u flašama

Iako je ponudio reprogram dugova, niški vodovod ne uspeva da naplati potraživanja koja premašuju milijardu dinara. Dodatni izvor prihoda moglo bi da bude flaširanje vode koja je ovde izuzetno kvalitetna.

Žitelji Niša nikada nisu imali potrebu da kupuju flaširanu vodu, jer je ona koja stiže iz gradskog vodovoda izuzetnog kvaliteta. Izvorišta sa kojih se  niški vodovod napaja izdašna su, što obezbeđuje stabilno snabdevanje grada.

I pored svega toga, Javno komunalno preduzeće Naisus suočeno je sa velikim potraživanjima i nemogućnošću naplate dugova. Iako je vodovod ponudio reprogram duga na 24 rate, naplata ide veoma teško.

Najveći dužnici su nekadašnji privredni giganti, a sada preduzeća u stečaju, restrukturiranju ili lošoj privatizaciji, što onemogućava naplatu potraživanja i JKP Naisus dovodi do nelikvidnosti.

Privreda danas duguje blizu četiristo miliona dinara, a stanovništvo više od šeststo miliona.

"To je izuzetno veliko potraživanje od kupaca. Nažalost, to je posledica visoke nezaposlenosti naših sugrađana, s jedne strane, i lošeg stanja u privredi, s druge", kaže fin. direktorka JKP Naisus Dušica Mitić.

Flaširana voda - sigurnija naplata

Dodatni izvor prihoda "Naisus" će ostvariti već sledeće godine, kada će  prema najavi niški vodovod početi da flašira vodu sa izvorišta Studena. Biohemijske analize te vode rade se već četiri godine i prema svim parametrima ispunjava propise pravilnika za izvorske vode.

"Studena je izvorište koje ima veliku izdašnost - 220 litara u sekundi, tako da flaširanje neće uticati na količinu vode koja ide prema gradu", naglašava Aleksandar Mitić, direktor JKP Naisus. "Praktično, zahvataćemo višak vode koji ide sa Studene."

Voda sa izvorišta Studena 2 sa velikih dubina, prolazi kroz sastav crvenih peščara i krečnjaka, pa je niskomineralna, sa malim sadržajem natrijuma i kalcijuma i preporučljiva za odrasle i  decu.

broj komentara 0 pošalji komentar