Kako su u banatskoj opštini Opovo rešili problem divljih deponija?

U južnom Banatu lokalne samouprave imaju mnogo problema sa divljim deponijama, a u opštini Opovo uspeli su da reše ovaj problem postavljanjem video-nadzora, i na mestu gde je nekad bilo smetlište - sad niče zeleni park.

U Sefkerinu kod Opova na obodu sela pored plodnih oranica godinama se nalazila divlja deponija gde su nesavesni meštani odlagali razni otpad. Ona se toliko proširila da je blokirala i atarski put koji su poljoprivrednici koristili za odlazak u svoje njive. Deponija je očišćena, a na tom mestu je postavljen video nadzor preko kojeg komunalni inspektori 24 sata mogu da kontrolišu čitav prostor.

"Puno će nam značiti, jer smeća je bilo na sve strane i raznosilo se po celom selu i ljudima po njivama. Ovo je pravo rešenje i napravićemo ovde jednu malu šumu i vrt koji će lepo izgledati. Dobićemo nešto korisno u cilju zaštite životne sredine što je u interesu celog sela", kaže Stevan Stankov, predsednik saveta MZ Sefkerin.

Komunalni isnpektori sad će biti mnogo efikasniji u svom poslu, a u poslednjih mesec dana od kad je postvaljen video nadzor na bivšoj deponiji više nema smeća. Propisane kazne za neadekvatno odlaganje otpada za fizička lica su 15.000, a za pravna 100.000 dinara.

"Meštani su reagovali pozitivno, a u velikoj meri olakšan nam je posao, jer možemo na svojim računarima i telefonima da ispratimo stanje na teernu bez obzira da li smo prisutni ili ne na samoj lokaciji", objašnjava Aleksandar Spasojević, komunalni inspektor iz SO Opovo.

"Možemo da vidimo da ovde imamo odlične rezultate i da smo ovu deponiju potpuno sanirali i da više nema smeća i ona se ne obnavlja. Nadam se da će tako i ostati i ukoliko se ovaj primer pokaže onako kako se nadamo da će biti, ovo će poslužiti kao dobar primer da nastavimo i dalje da se borimo sa svim divljim smetlištima u našoj opštini", navodi Miloš Markov, predsednik Opštine Opovo.

Na ovoj lokaciji posađeno je stotinu sadnica srebrnog bresta i belog jasena i kad drveće ozeleni ukrasiće plodne njive na kojima ratari proizvode hranu.