Kraljevački naučnici utvrdili genom koronavirusa,to može presudno da utiče na odabir vakcine za našu populaciju

Tim Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu nastavio je istraživanje genoma Kovida 19, započeto krajem aprila. Sekvenciranjem uzoraka virusa doprinose široj epidemiološkoj studiji. Ona treba da odgovori da li je i koliko virus mutirao, da li je postao zarazniji.

U prvoj fazi epidemije analizirali su oko 9.000 uzoraka i građanima pružili odgovor da li su oboleli od kovida ili ne. Ali nisu dozvolili da ih taj, nimalo lak, zadatak odvoji od istraživanja. Tri doktora nauka i doktorant Vetrinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu, samoinicijativno su sekvencirali desetak uzoraka, utvrdili genetski sastav Kovida i otkrili da je virus u Srbiju došao iz nekoliko evropskih država.

" Sada, kada nastavimo ta istraživanja, mi ćemo imati polaz kako je izgledao virus kad je ušao u ovu zemlju i ušao u populaciju ljudi, možemo da poredimo prve rezultate sa sadašnjim rezultatima i sa budućim rezultatima, da tačno znamo da li je došlo do nekih promena virusa," navodi dr Milanko Šekler, član istraživačkog tima Vetrinarskog specijalističkog instituta Kraljevo

Zbog stručnosti kadra i opreme koju poseduje, kraljevački Vetrinarski institut jedini je u zemlji mogao da sekvencira virus.

Dr Dejan Vidanović, vođa istraživačkog tima Vetrinarskog specijalističkog instituta, kaže da će se te sekvence pohraniti u banku gena, da bi i ostali naučnici širom sveta mogli da koriste te  podatke, a kraljevački istraživači njihove.

 

Samoinicijativom, izborili su se za mesto u široj epidemiološkoj studiji koju predovdi Medicinski fakultet u Beogradu. Dr Dejan Vidanović navodi i krajnji efekat istraživanja.

Kada se bude sprovela studija u punom obimu, onda će imati pristup uzorcima iz čitave zemlje. Tek tada će  znati koliko je sojeva različitih, koliko njih se održalo. Na osnovu toga kako su se promenili i kliničke slike možda će biti u stanju da kažu da je ta promena, odnosno mutacija, doprinela  povećanju ili do smanjenju virulentnosti virusa.

Dr Milanko Šekler, član istraživačkog tima kaže da ti rezultati mogu da budu  vrlo upotrebljivi. Moći će da ukažu u kojoj vakcini se nalazi najsličniji soj virusa koji se raširio u našoj poplaciji, što znači da će ona  najbolje štititi! 

Naučni rad stručnjaci iz Kraljevačkog veterinarskog instituta nastavljaju, ali ne zapostavljaju ni redovna zaduženja. Dnevno analiziraju oko 300 uzoraka na prisustvo virusa korona koji stižu iz Kraljeva, Novog Pazara i Kosovske Mitrovice.