Vesele žabe trsteničke

Na svetu postoji više od pet hiljada vrsta žaba. Raznih su boja, oblika i veličina.

Na svetu postoji više od pet hiljada vrsta žaba. Raznih su boja, oblika i veličina. Zbog visokog vodostaja Zapadne Morave kod Trstenika, ima ih kao ni jedne godine pre. I dok ribolovci čekaju povoljniju hidrološku situaciju, priobaljem odzvanja žablja pesma. Gde je pesma, tu je i ples!