Javni beležnici primaju zahteve za overu potpisa birača

Javni beležnici Srbije počeće od danas da primaju zahteve za sprovođenje overe potpisa birača, u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu, kao i u skladu sa zakonima o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima.

U ovom trenutku u Srbiji postoji 198 javnobeležničkih kancelarija, koje su već opredelile 540 stručnih lica, ovlašćenih za overu potpisa za izborne liste za predstojeće parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore, navodi se u saopštenju Javnobeležničke komore Srbije. 

Javni beležnici sprovodiće overu potpisa birača za predstojeće izbore u skladu sa Odlukom Izvršnog odbora JKS iz februara 2016. godine, kao i Odlukom Izvršnog odbora od 24. februara 2020. godine, prema kojima su političke stranke koje podnose zahtev za overu potpisa birača za podržavanje izbornih lista dužne da kancelariji javnog beležnika podnesu pismeni zahtev radi obavljanja službene radnje van javnobeležničke kancelarije. 

Zahtev mora da sadrži tačno označeno mesto i datum obavljanja overe potpisa. Takođe, prostorije u kojima će se obavljati overa potpisa moraju da ispunjavaju minimum uslova kako bi se obezbedilo zakonito i kvalitetno obavljanje ove službene radnje.

Mesto gde se obavlja overa mora biti na teritoriji službenog sedišta javnog beležnika, odnosno na području osnovnog suda za koje je imenovan javni beležnik. 

Javni beležnik koji prima te zahteve, zavodiće ih hronološki, i tačno naznačiti i datum i vreme primljenog zahteva. Javni beležnici će, takođe, hronološki, u skladu sa primljenim zahtevima, izlaziti na teren. 

Prema odluci Ministarstva pravde, javnom beležniku pripada naknada od 50 dinara, uključujući PDV, po potpisu birača koji podrži izbornu listu za narodne poslanike, izbornu listu za pokrajinske poslanike i izbornu listu za gradske i opštinske odbornike.

"Nema nikakvih dodatnih troškova kod javnih beležnika za političke stranke i pokrete koji podnesu zahtev za overu potpisa birača, jer javni beležnik nema pravo da naplaćuje naknadu drugih troškova pri overi potpisa za kandidovanje na izborima, poput rada van radnog vremena, terenskog rada ili dnevnica", navodi se u saopštenju.