Dimitrijević: Rok za predaju lista 15 dana pre izbora

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da RIK, po raspisivanju parlamentarnih izbora, ima rok od pet dana da se sastane i usvoji odgovarajuća akta.

Vladimir Dimitrijević je rekao, gostujući u Dnevniku RTS-a, da će se Republička izborna komisija sastati ubrzo po donošenju odluke o raspisivanju izbora.

"Već su raspisani izbori za pokrajinu, očekuje se i raspisvanje izbora za jedinice lokalne samouprave, tako da u skladu sa dosadašnjom praksom, a i našom obavezom da učesnicima izbornog postupka stavimo na raspolaganje sva akta, odmah nakon raspisivanja izbora sazvaću sednicu RIK-a na kojoj ćemo odlučivati o usvajanju svih neophodnih akata radi podnošenja izbornih lista", naveo je Dimitrijević.

Predsednik RIK-a je naveo da će prijem overenih potpisa početi već danas.

"Čim RIK usvoji odgovarajuće obrasce i naravno, potrebno je 10.000 sudski overenih i valjanih potpisa radi podnošenja izborne liste", rekao je Dimitrijević i dodao da je teoretski moguće da već tokom dana prime prve izborne liste.

Za razliku od predsedničkih izborima, na parlamentarnim nema žreba za redosled na izbornom listiću.

"Redosled liste će zavisiti od redosleda predavanja, odnosno prijema i utvrđivanja svake izborne liste, ali se redosled utvrđuje tek nakon utvrđivanja zbirne izborne liste", naveo je Vladimir Dimitrijević.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, krajnji rok za predaju izbornih lista je 15 dana pre dana održavanja izbora.

"Ukoliko izbori budu raspisani za 26. april, kao što se očekuje, dakle bio bi to neki 10. april", kazao je Dimitrijević.

Dimitrijević je naveo da će prostorije Republičke izborne komisije će biti otvorene 24 sata, a da u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu RIK-a, svaki član i zamenik člana imaju pravo i obavezu da učestvuju u radu.

"Ja to od svih njih očekujem u narednom periodu, ali i naglasiću da svaki podnosilac proglašene izborne liste ima pravo da u Republičku izbornu komisiju da svog člana i zamenika člana koji će biti njegovi predstavnici", rekao je Dimitrijević.

Predsednik Republičke izborne komisije je naveo da će konačni rezultati izbora biti proglašeni 96 sati nakon održavanja izbora i da od tada teku rokovi za formiranje novog saziva parlamenta.