Možda će diverzifikaciju gasa pratiti uraznoličavanje dobavljača

Diverzifikacija je u početku bila ograničena na stručnu literaturu, a danas je srećemo na svakom koraku...

DIVERZIFIKACIJA. U medijima se u poslednje vreme često pominje. „Ako na vreme ne diverzifikuju svoje ekonomije, članicama OPEK-a preti siromaštvo.”

Reč nam je došla iz ekonomije sa značenjem „proširenje proizvodnog programa ili asortimana robe koja se prodaje”. Poreklo je u latinskom diversus (različit) i -ficare (činiti).

Kod nas se poslednjih meseci najčešće javljala u vestima iz energetike, pa smo mogli pročitati o „štednji i diverzifikaciji gasa” ili o „diverzifikaciji dobavljača energenata”.

Ne samo nas, i komšiluk je zahvatila moda da se prekomerno upotrebljava, tako da se u Hrvatskoj govori o diverzifikaciji nakladništva”, a u BiH o „diverzifikaciji proizvodnje jagodastog voća”.

A Slovenci kažu da je „v bankah potrebna večja diverzifikacija komitentov glede na njihove posebnosti, tako pri reševanju nedonosnih terjatev kot pri kreditiranju”.

Ali nije ostala deo struke, već je počela da prodire u jezik svakodnevne komunikacije, pa smo u jednom listu mogli štošta saznati o „poreklu i diverzifikaciji faune”, a u drugom da „nema diverzifikacije zadataka”.

Zato se pojavilo još jedno značenje: „unošenje promena, razlika, raznovrsnosti”.

Diverzifikacija nije proizvoljno skovana, ima određeno značenje, ali bi trebalo da se upotrebljava samo u učenim raspravama.

Ukoliko se javi u vestima namenjenim široj javnosti, treba je zameniti poznatom reči, sinonimom.

SINONIM. Rečnik novih anglicizama donosi precizniju definiciju diverzifikacije – „povećanje ili pospešivanje raznovrsnosti ili raznolikosti”, dopušta i oblik sa „s” diversifikacija, ali uvodi i sinonim: uraznoličavanje!

Nastao od prideva raznoličan, i varijante raznolik, znači: „koji se javlja u više nejednakih slučajeva, primera, koji se razlikuje jedan od drugoga, raznovrstan”.

Ali uraznoličavanje imamo samo u usko stručnim radovima, pre svega iz filologije, zatim u arhaičnim tekstovima, tako da bi njegovo uvođenje u upotrebu umesto diverzifikacije izazvalo otpore.

Kako narod kaže – ne bi se primilo. A šta još narod kaže?

ČETVRTA DEFINICIJA. Evo kako običan narod razume ovaj izraz: „Diverzifikacija – to je kad deset jaja možeš da kupiš za 100 dinara, a sledećih deset moraš za 200.”

broj komentara 0 pošalji komentar