Čitaj mi!

Ukrajinci će brati nogi na pleči, a mi – potprašiti pete

Ponešto o sličnostima između srpskog i ukrajinskog jezika.

RAZUMEVANjE. „Meni nije potreban prevod kada gospodin Aleksandar govori na srpskom, za mene je to izuzetno važno, zato što je to još jedna potvrda koliko su bliski naši narodi.”

Ovo je deo obraćanja sada bivšeg predsednika Ukrajine Petra Porošenka na konferenciji za novinare u Beogradu 2018. godine s našim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Pitanje je da li je stvarno razumeo i bez prevodioca?

Zato da kažem nešto više o onome što spaja srpski i ukrajinski, a povezuje ih pre svega Ajdačić.

AJDAČIĆ. Lingvista Dejan Ajdačić živi u Kijevu od 2003. godine, gde radi na katedri za slovensku filologiju Instituta filologije Kijevskog nacionalnog univerziteta „Taras Ševčenko” kao lektor iz Srbije.

Kao docent (do 2013) i profesor (od 2013) predaje srpski jezik i književnost i niz slavističkih predmeta na kijevskom univerzitetu.

Godine 2015. izdaje udžbenik „Poredbena srpsko-ukrajinska frazeologija” za studente prve godine postdiplomskih studija.

FRAZEOLOGIZMI. Već u uvodu udžbenika se kaže da se „prvi put u filologiji osvetljavaju međusobni odnosi između frazeoloških sistema ovih slovenskih jezika”.

Navođeni su i ukrajinski i srpski frazeologizmi, najčešće uz međusobno poređenje. Tako se puskati korіnnя na srpski može prevesti kao pustiti koren (=trajno se nastaniti negde, ustaliti se) ili ukoreniti.

Bežati se na ukrajinskom kaže brati nogi na pleči/v ruki (=uzeti noge na pleća/u ruke), a na srpskom slično – potprašiti pete.

U ukrajinskom se javlja stalni epitet smertniй čas što je i kod nas smrtni čas, a u umetničkim tekstovima možemo upotrebiti i idiom snašla ga je smrt.

Da se ne sme gubiti iz vida stilska strana pokazuje primer Vіdійšov na vіčniй son, koji bismo preveli sa Otišao na večni sanak.

Za sintagmu na ukrajinskom vіrniй meč prevodilac nam nije potreban, to je i kod nas verni mač/oružje, u starijoj srpskoj književnosti već smo imali „verno sredstvo/strelu”...

Drugačiji je slučaj u primeru Božiй gnіv spade na mene! Rečenicu ćemo bukvalno prevesti Gnev Božji će se sručiti na mene! ili je stilski uobličiti – Dabogda me grom pogodio!

Car u plač na ukrajinskom, možemo ostaviti: Car (briznuo, udario) u plač ili promeniti još bliže duhu srpskog jezika – Car zaplakao...

REČENIČNE KONSTRUKCIJE. Sklopovi u ukrajinskom veoma nalikuju svakodnevnoj standardnoj srpskoj rečenici. Ovaj primer to dokazuje (u zagradama je prevod na srpski):

Ale (Ali), buvalo (bivalo je, dešavalo se), z pokійnim Юzьkom Stavicьkim (da on i pokojni Jusko Stavicki) pіdutь otak (pođu, krenu) pіd večіr (predveče) zdovž rіčkoю (duž reke).

Još jedan:

Koli, bulo, (Kad je) pokійna nenьka (pokojna mama) їh postavitь (njih postavila) na kruglomu stolі (na okrugli sto).

***

Da svedemo. Ukrajinski je slovenski jezik, blizak našem i po leksičkom fondu i po gramatici. Svi ga pomalo razumemo kao što i bivši predsednik Ukrajine donekle razume srpski. Što ne garantuje da će razumeti Srbe.