Skupština Crne Gore bez rasprave usvojila 35 zakona

Poslanici crnogorske skupštine usvojili su danas bez rasprave i prisustva opozicije 36 predloga zakona, među kojima i rebalans budžeta, zakon o finansiranju političkih partija, elektronskim komunikacijama, duvanu i unutrašnjoj trgovini.

Načelna rasprava o 35 zakona zaključena je prošle sedmice bez rasprave, a poslanici vladajućih partija su danas posle višečasovnog kašnjenja početka sednice glasali za te zakone, bez prisustva opozicionih partija koje bojkotuju rad skupštine zbog odluke Radio-Televizije Crne Gore da ukine direktne televizijske prenose skupštinskih zasedanja.

Razlog višečasovnog kašnjenja početka sednice su sednice skupštinskih odbora na kojima su razmatrani pojedini zakonski predlozi.

Rebalansom budžeta državna kasa je uvećana za oko 130 miliona evra, a taj novac će biti potrošen za obeštećenje penzionera, povećanje plata u sudstvu, projekte iz oblasti informatičkog društva i izdatke zbog povećanja kapitalnog budžeta.

Bez rasprave je usvojen i Predlog zakona o finansiranju političkih partija, koji između ostalog predviđa da partije koje prikupe više privatnog novca za izbornu kampanju dobiju i više novca iz budžeta.

Ovakvo rešenje kritikovao je deo opozicije i nevladinog sektora i oni smatraju da je reč o "neuobičajenom" kriterijumu raspodele novca partijama, "jer se iznosi ne dele prema osvojenim glasovima i mandatima".

Prema ranije saopštenim ocenama dela javnosti i međunarode nevladine organizacije "Article 19", sporan je i usvojeni Zakon o elektronskim komunikacijama, kojim se, po ocenama kritičara, centralizuje ta oblast, a telo koje se njime formira nema karakteristike nezavisnog regulatora.

Zakonom je predviđeno formiranje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost, čije članove saveta, na predlog ministarstva, imenuje vlada.

Novim Zakonom o obligacionim odnosima regulisani su i odnosi koji nisu bili predmet starog zakonskog akta, poput ugovora o poklonu, zakupu stana i poslovnog prostora, ugovora o ortakluku, ustupanju i raspodeli imovine.

Nastavak rada Skupštine predviđen je za četvrtak u 11 sati.

broj komentara 0 pošalji komentar