Читај ми!

Омбудсман тражи да се дефинише улога Савета родитеља у избору уџбеника

Заштитник грађана Зоран Пашалић затражио је од Министарства просвете да усклади одредбе Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о уџбеницима, како би јасно била дефинисана улога Савета родитеља у поступку одабира уџбеника.

У мишљењу упућеном Министарству просвете, Заштитник грађана наводи да је, због неусклађености Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о уџбеницима, потребно ускладити одредбе које дефинишу улогу Савета родитеља приликом избора уџбеника.

Неопходно је, сматра Заштитник грађана, ускладити чланове два закона који се односе на образовање и васпитање деце како би се јасно и недвосмислено дефинисала улога Савета родитеља школе у поступку одабира уџбеника и тиме унапредило право детета на образовање.

Заштитник грађана је, подсећа у саопштењу, почетком јуна 2021. године, после притужби родитеља ученика ОШ "Ослободиоци Београда" да је школа одбила да одобри коришћење бесплатних уџбеника за поједине предмете, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада ресорног министарства и те школе.

"Ресорно министарство се у изјашњењу Заштитнику грађана позива на члан 34 Закону о уџбеницима, којим није предвиђено да Савет родитеља може да утиче на избор уџбеника. Међутим, у истом изјашњењу Министарство се ни једном не осврће на одредбу у члану 120 Закона о основама система образовања и васпитања којом је прописано да Савет родитеља учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника", објаснио је Заштитник у саопштењу.