Читај ми!

Из дописа нотара сазнао да је умро – Милутин принуђен да доказује да је жив

Милутин Петровић из села Сибнице код Краљева недавно је сазнао да је наводно преминуо, јер је његова супруга од краљевачког нотара добила позив за почетак оставинске расправе. Милутин је поднео кривичну пријаву против њему непознатог лица које је неосновано пријавило да је преминуо. Ко је пријавио његову смрт и зашто је дошло до грешке?

Позив за расправу о Милутиновој заставшини, њега и супругу затекао је у дворишту.

"Жена је читала, када сам погледао у жену, она је била сва плава, помодрела. Она је још једном прочитала то и каже ја сам постала удовица", каже Милутин Петровић из Сибнице код Краљева.

Пре свега обратили су се нотару. Безуспешно. Затим су унајмили адвоката, али ни он, због оспоравања пуномоћја које је приложио, није имао више среће. Покушали су и у суду да открију ко је и на основу чега покренуо поступак оставинске расправе, поново без успеха. На крају је против непознате особе поднео кривичну пријаву.

"Ако постоји умрлица, да видимо ко је издао умрлицу. Растројен сам, ако могу да кажем, стварно сам растројен. И цела породица ми је растројена", додаје Милутин Петровић.

По закону, поступак оставинске расправе покреће се када матична служба достави суду извод из књиге умрлих. Али поред тога, покретање тог поступка могу да затраже и породица и и родбина, али и свако друго лице које докаже да има интерес у томе. И управо се то десило у овом случају.

"Предлог за покретање оставинског поступка поднела је Банка Поштанска штедионица, уз достављање Уговора закљученог са Милутином Петровићем из Сибнице, чиме је доказала свој правни интерес за покретање истог. Уз предлог је доставила и решење Основног суда у Крагујевцу да је у одређеном спору одбачена тужба поднета против Милутина Петровића, јер је исти преминуо", наводе из Основног суда у Краљеву.

На основу чега је суд у Крагујевцу утврдио да је Милутин Петровић преминуо и да ли је то иста особа, утврдиће надлежни. До тада, остаје питање зашто суд, који изворно води поступак, и јавни бележник у Краљеву, коме је посао поверен, нису покушали да добију извод из матичне књиге умрлих. А оба органа су за то била овлашћена.

"Приликом спровођења поступка, јавни бележник је у складу са Законом о ванпарничном поступку овлашћен да прибавља потребне податке и исправе од надлежних органа, па и матичних служби, што је требало учинити и у конкретном случају", наглашавају из Основног суда у Краљеву.

Јавни бележник Мирољуб Станисављевић из Краљева каже да је добио списе предмета у коме није било извода из књиге умрлих, већ раније решење Основног суда у Крагујевцу, из 2019. године, којим је тужба банке одбачена као недозвољена због констатације да је тужени преминуо.

"Као јавни бележник, оставинске поступке спроводим по решењу суда, након што суд утврди да је наступила смрт оставиоца", додаје Станисављевић.

Предмет је враћен краљевачком Основном суду који ће, како саопштавају, одбацити предлог банке за покретање оставинског поступка.