Читај ми!

Управни суд поништио решење Универзитета о докторату Синише Малог

Управни суд донео је пресуду којом је поништено решење Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду којим је утврђено неакадемско понашање приликом израде докторске дисертације Синише Малог, а предмет је враћен Одбору на поновно одлучивање, објавио је Београдски универзитет.

О тој пресуди обавештен је Проширени ректорски колегијум Универзитета у Београду, који окупља декане факултета, директора института и председнике већа групација Универзитета на седници одржаној ради припреме редовне седнице Сената.

"Универзитет у Београду потврђује да му је достављена пресуда Управног суда и да ће све наредне кораке, као и до сада, предузимати у складу са законом и поштујући прописе Републике Србије и правне акте које су усвојили његови органи", наведено је на сајту Београдског универзитета.

Одбор за професионалну етику Универзитета у Београду једногласно је 21. новембра 2019. утврдио постојање неакадемског понашања Синише Малог приликом израде докторске дисертације.