ГСП снимао стање у аутобусима, шта је откривено

На територији Београда биће повећан број возила на линијама на којима се на основу снимања утврди да је попуњеност возила већа од 60 одсто понуђеног капацитета.

Секретаријат за јавни превоз наводи у саопштењу да запослени у том органу и ЈКП ГСП "Београд" од 8. маја прате и снимају попуњеност возила у јавном линијском превозу путника.

На основу анализе добијених података, број возила је повећан 13, 20. и 21. маја, када је додатних 79 возила укључено на градским линијама, а осам на приградским и локалним линијама у преподневном и поподневном вршном периоду.

Од 25. маја биће повећан и број возила на линијама 16, 17, 18, 23, 25, 35, 37, 45, 46, 59, 74, 77, 78, 88, 95, 309, 511, 531, 551 и 604, док ће на приградским и локалним линијама бити повећан број возила на линији 410 (Сопот-Ђуринци-Младеновац).

У саопштењу се додаје да ће Секретаријат за јавни превоз наставити да прати градске, приградске и локалне линије и благовремено реагује у складу са добијеним подацима, с циљем да се заштити здравља путника.