Читај ми!

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције представила програм рада

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције у Србији одржала је конститутивни састанак на којем је изабрано руководство и представила програм рада. Дубравка Филиповски реизабрна је за председницу Извршног одбора ГОПАК-а.

Глобална организација парламентараца за борбу против корупције делује у 50 земаља. Тако, пре свега, оправдава улогу промотера анти - корупцијских политика.

"Активно смо учествовали о доношењу закона о лобирању, закона о узбуњивачима закона о јавним набавкама пореклу имовине, закона о надлежности државних органа у сузбијању криминала и корупције", каже Дубравка Филиповски, председница Извршног одбора ГОПАК.

Ивица Дачић, председник Скупштине, каже да у Србији нисмо задовољни резултатима у борби против корупције и сигуран је, додаје, да никада нећемо бити сасвим задовољни.

"Наше законодавство из ове области пружа добар оквир за ефикасну антикорупцијску борбу. Али добро законодавство, само по себи, није довољно за успех у борби против ове негативне појаве. Потребна је стална и међусобно координирана акција", каже Дачић.

Као и сарадња, не само на нивоу државих институција. Заједничка порука је да се тешње сарађује са невладиним сектором, као и међународним организацијама.

"Дозволите ми да нагласим рад буџетског портала и његовог даљег развоја да би се омогућило посланицима али и широј јавности да увек имају транспаренте информације и да тај портал добија инфомације од трезора да би посланци могли да прате трошење јавних финасија ми смо спремни да то подржимо", каже Дражен Маравић из УНДП-а.

Агенција за борбу против корупције је са представницима Скупштине и ДРИ израдила прилог Србије за Радну групу за спречавање корупције, канцеларије УН за питање дроге и криминала. Заседаће у јуну, а између осталог, рад ће бити усмерен на улогу законодавних тела у спровођењу Конвенције УН против корупције.