Скупштина усвојила Закон о поштанским услугама

Скупштина Србије усвојила је Закон о поштанским услугама којим се обезбеђује већи степен заштите корисника ових услуга и одговорност поштанских оператера и пошиљаоца. Скупштина Србије усвојила измене и допуне Закона о информационој безбедности. Посланици су усвојили и измене и допуне Закона о општој безбедности производа.

Закон о поштанским услугама треба да допринесе ефикаснијем функционисању поштанске мреже и унапређењу услова приступа тој мрежи, као и да доведе до развоја тржишта поштанских услова, сходно потребама привреде и грађана.

Тиме се обезбеђује да универзалне поштанске услуге буду у потпуности у складу са друштвеним, економским и технолошким окружењем.

Доношењем овог закона регулише се тржиште поштанских услуга, постиже се усклађивање са законодавством Европске уније, актима Светског поштанског савеза и захтевима Светаке трговинске организације.

Претходна законска решења нису могла да прате захтеве тржишта поштанских услуга које карактерише појава растућих и променљивих захтева корисника и све већег броја нових поштанских оператора у делу комерцијалних поштанских услуга што доводи до повећања ризика по потрошаче и оператере.

Посланици су усвојили и Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза чији је основни циљ испуњавање међународних обавеза које проистичу из чланства Србије у том савезу.

Успоставља се евиденција ИКТ система од посебног значаја

Скупштина Србије усвојила је измене и допуне Закона о информационој безбедности који би требало да допринесе бољој повезаности свих актера у области информационе безбедности, будући да се предвиђа успостављање евиденције ИКТ система од посебног значаја.

Министар за рад, запошљавање борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић рекао је у расправи да ће на тај начин Надлежни орган и Национални центар за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Србије имати могућност интензивније сарадње са свим операторима ИКТ система од посебног значаја, нарочито у случају када се дешава инцидент.

Према његовим речима, значајно унапређење је то што је Надлежни орган успоставио јединствени систем за пријем обавештења о инцидентима тако да ИКТ системи од посебног значаја обавештења могу прослеђивати преко портала Надлежног органа и Националног центра за превенцију безбедносних ризика у ИКТ системима Србије.

Ово решење доприноси ефикасности пријављивања инцидената, као и потпуној информисаности свих релвантних учесника који потом могу да учествују у отклањању тог инцидента.

Посланици су усвојили и измене и допуне Закона о општој безбедности производа.

број коментара 0 Пошаљи коментар