"Ravna gora" - Obe strane poražene

Serija “Ravna gora“ je verna istoriji, ali su obe strane u njoj poražene, piše za "Nedeljnik“ direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović. Istorijski kontekst događaja u seriji dat je korektno, uz po neku nepreciznost, hronologija događaja takođe, velikim istorijskim događajima data je ljudska dimenzija, atmosfera je uglavnom pogođena, ocenjuje Pavlović.

Rekord u gledanosti, i aktivno učešće u javnoj diskusiji, koja je uglavnom ostrašćena i isključiva, s jedne ili druge strane, i svedena na crno-belo opredeljivanje za Tita ili za Dražu, na partizane i četnike, olako izrečene ocene u zemlji i okruženju da nešto nije u redu po principu "neću da gledam jer znam da je Draža bio bolji od Broza", ili da je" to nova komunistička propaganda" i gomila drugih gluposti, govori više nego sva naručena istraživanja i naglabanja analitičara o javnom mnjenju u Srbiji danas.

Tužni rode, pred očima se otima i stvara nezavisna država Kosovo, u čemu svi manje ili više učestvujemo, niti vodimo ozbiljnu a preko poželjnu debatu o ključnim nacionalnim, ekonomskim i kulturnim pitanjima, ali o "Ravnoj gori" i Kurta i Murta i staro i mlado sude, presuđuju, zauzimaju stavove, kritikuju i hvale, te što nema ovoga, te što nema onoga u seriji, zašto su papuče s monogramom ili zašto oficiri piju u Kladovu, a u stvari Nemci su im dali drogu (a otkud oficiri s Nemcima kad su mobilisani protiv njih) pred desant elitne nemačke jedinice na Sipski kanal, koja je postigla efekat iznenađenja i desantom zauzela kanal i sprečila realizaciju plana jugoslovenske vojske o zaprečavanju Dunava potapanjem šlepera i brodova natovarenih betonskim blokovima.

Zašto se Draža nije već pojavio, zašto nema klanja, zašto nema gibanice, s jedne, ili zašto nema akcije partizana i padanje Nemaca kao snoplje a partizanu ginu ne žaleći svoje živote. I zašto Tito nije prikazan kao nepogrešivi vođa?

Ovo je moj pogled na rumor u javnosti oko serije "Ravna gora". Niti je "Ravna gora" dokumentarni film o partizanima i četnicima, niti su oni bitni, niti ih ima u aprilskom ratu, niti je ovo hronika rata i podela u Jugoslaviji 1941, već umetnički izraz jednog vremena, kome je ram istorijski okvir i ključni događaji, ne svi, i akteri - takođe ne svi - u koji je smeštena sudbina male siromašne porodice u Zapadnoj Srbiji.

U granicama dostignuća savremene istoriografije, serija je koncipirana kao umetnički, odnosno kreativni izraz autora u okvirima koje mu postavljaju događaji i ličnosti, odnosno akteri. Ovo je autorska serija, a ne dokumentarni film. Ovo je samo segment vremena i rasula države u periodu april-jul 1941, koje se posmatra i prelama preko jedne porodice. Dakle, mali ljudi u velikim i nametnutim događajima. I ništa više, i ništa manje.

Istorijski kontekst događaja u seriji dat je korektno, uz po neku nepreciznost, hronologija događaja takođe, velikim istorijskim događajima data je ljudska dimenzija, atmosfera je uglavnom pogođena, korektna je i faktografija data uz istorijske ličnosti. Pa odakle onda potreba da se neumerno hvali ili bagateliše izuzetan napor ljudi koji su radili na ovoj seriji?

Ne vidim drugi razlog no u nazivu serije. "Ravna gora", koja kao planina niti je ravna niti je posebna gora, ko je bio i video zna. Ona je vezana za ravnogorski pokret, odnosno tu je nastao nukleus formiranja jugoslovenske vojske u otadžbini, priznate od sopstvene vlade, vrhovnog komandanta i saveznika.

Dakle, radi se o savezničkoj vojsci, a ne fašističkim i kolaboracionističkim odredima. Izgleda da nema iritantnijeg toponima za deo naroda u Srbiji i okruženju od Ravne gore. Ona je za njih crvena marama u koridi koja se uporno predstavlja kao sinonim za nazadno, fašističko, zločinačko. A njen vođa je sinonim za sva zla.

Da je autor dao drugi naziv seriji, o čemu je bilo govora, verovatno ne bi izazvala ovakvo interesovanje, i podgrejala stare podele na nov način i s novim akterima, i svrstavanja uz jedan ili drugi pokret, uz Tita ili Dražu, uz Glogovca ili Bjelogrlića, za Radoša ili protiv njega. Apsurd i ludilo. Da se serija zvala "Vetrovi rata" ili "Vrhovi Zelengore", na primer, a Zelengora je i najveće stratište četničkih jedinica, verovatno niko ne bi posebno bio zainteresovan.

Drugi problem je verovatno u percepciji lika i dela samog autora serijala. Jer, poneki aktivista u kritici kaže da mu je Bajić od ranije poznat kao antikomunista, pa da sledstveno tome on i ne može snimiti drugačiju seriju do antikomunističku.

Drugi kažu da je igrao u partizanskim filmovima, pa da sledstveno tome mora de je komunista i da će četnike prikazati samo kao izdajnike.

Treći kažu da je snimao serije o moravskom selu, pa da ne može sad snimiti seriju o Titi ili Draži. A ko ima tapiju na srpsku istoriju i njeno prikazivanje? Ili se možda, kako filozofi kažu, smatra da je istina u autoritetu i potiče od njega.

Sad kada nema autoriteta - nema ni istine. Svako može i poželjno je da traga za istinom, da ispriča čak i različitu priču o istom periodu i o istim akterima, da snimi bolju seriju, film, dramu. Šta god.

Treći problem može biti u poimanju prošlosti i svođenju na nivo ko je bio u pravu, ko se borio, a ko je izdajnik. Refleks komunističke propagande, subnorovske istine, još uvek je živ i nalazi svoje pristalice. Oni kao da smatraju da je zabranjeno biti antikomunista u Srbiji, i da je još uvek na snazi zakon o zaštiti imena lika i dela Josipa Broza Tita.

Nikako ne prihvataju činjenicu da je moguć u Srbiji antifašizam, a da nije isključivo povezan s komunistima, i s vođom Titom. Da li je u Srbiji mogao postojati čovek koji je bio protiv Nemaca kao i 1914-1918, a da je ujedno i protiv komunista i njihovog zastrašujućeg terora nad sopstvenim narodom i razorne propagande, uprkos borbi protiv okupatora? Ili da je bio protiv Nemaca, ali i protiv četničkih užasnih zločina nad sopstvenim narodom, uprkos borbi protiv okupatora?

Slobodanu Jovanoviću ne možete, uprkos presudi suda i rehabilitaciji, da osporite da je bio antifašista ali istovremeno i dosledni antikomunista. S druge strane se očekuje glorifikacija pokreta Draže Mihailovića i epska predstava o četnicima i njihovim današnjim promoterima koji uglavnom i žive od toga. Ni jedni ni drugi neće biti sasvim zadovoljni.

Serija nije dominatno povezana ni s Titom ni s Dražom, već govori o maloj seoskoj porodici, njenom rastakanju i podelama koje su generisane i od Tita i od Draže i od drugih faktora u Srbiji u 1941. godini. Bolje reći, u seriji se pojavljuju i Tito i Draža i Nedić i Aleksandar Mišić i mnogi drugi. Oni neće, kao ranije, biti predstavljeni idolatrijski i mitomanski, pozitivno ili negativno, već će, da bi se prošlost lakše razumela, biti oživljeni u vidu junaka serije.

Pritom, i vreme i ličnosti biće prikazani slojevito, sa svim ljudskim manama i vrlinama. Ne crno-belo, nego i crno i belo sa svim nijansama. Pritom, da se ne odbaci antifašizam srpskog naroda na koji on, uprkos svemu, može biti ponosan.

Ova serija ne daje ni previše ni premalo prostora ni jednoj ni drugoj strani, koje su uzgred budi rečeno poražene. Jedni 1945, a drugi devedesetih godina sami su sebe pojeli kao ona antička zmija, i sami srušili sopstveno delo, sopstvene tekovine i sopstvenu snažno ideologizovanu sliku prošlosti.

Svoditi rat u Jugoslaviji 1941-1945. samo na četničke i partizane, bitno je redukovanje istorije i iz perspektive dva rivalska pokreta koji su uzgred budi rečeno sarađivali do početka novembra 1941, i takva perspektiva ne može pružiti celovit pogled na događaje i aktere u ovom periodu. Dakle, posmatrati sve pokrete i sve aktere, koliko je moguće, posmatrati svakodnevni život jedne porodice, u dinamici odnosa, od 1941. u kontekstu vremena a ne sa stanovišta pobednika i poraženih, to je namera serije.

Pritom, to nije relativizacija istorije, nego pokušaj prikazivanja jednog vremena kroz prizmu bitnih faktora koji su uticali svojim ponašanjem, činjenjem ili nečinjenjem na male ljude odnosno jednu siromašnu seosku porodicu. U javnosti se meša ono što se desilo s onim što se nije desilo, a mnogi, s jedne ili druge strane misle da bi trebalo da se baš to desi i da im dâ potvrdu za sopstvena ubeđenja. Tako posmatrano, neće biti zadovoljni ni jedni ni drugi.

No, u Srbiji je danas tako. Svako ima svoj pogled, a ničiji nije kako treba. Svi su u pravu i niko nije u pravu. Iako svi govore o potrebi pomirenja, niko neće da se miri jer od podela žive i kao da su im podele smisao života. Treba mirno pogledati nastavak serije.

Možda će i nekog podstaći da razmišlja i o sebi i nama. Komunisti mogu do mile volje da se ponose svojim dostignućima na nacionalnom, političkom i kulturnom planu, da uživaju u tekovinama revolucije, četnici mogu da nose brade i kokarde i da optužuju Zapad za izdaju, Ljotićevci da smatraju da si i oni u pravu.

Istorijsko utemeljenje serije uvek nailazi na velike probleme. Dosadašnja istoriografija je najviše pratila samo nekoliko glavnih aktera, pa čak ni njih dovoljno precizno, ponekad kontroverzno. Radoš Bajić se našao pred nezahvalnim zadatkom da oživi i inače protivrečne istorijske ličnosti, na osnovu još protivrečnijih, međusobno često suprotstavljenih podataka. Tamo gde je bilo mnoštvo podataka, izvršena je određena rekonstrukcija. Tamo gde ih nije bilo dovoljno, trebalo je ostati veran duhu vremena.

Dakle, trebalo je da i ti fiktivni detalji budu istorijski verovatni i mogući. A sve to trebalo je uraditi na jedan umetnički nov način. Istorijske ličnosti prikazane su verno, koliko je to bilo moguće na ovom stepenu istorijskih saznanja. Sačekajte, pa uporedite Bajićevu sliku i viziju Tita i ostalih komunista s ranijim brojnim umetničkim predstavama.

Tito je ranije prikazivan u jednoj nadljudskoj, nerealnoj perspektivi, a da skoro nikada nisu prikazani njegovi najbliži saradnici. Kod Radoša Bajića prvi put gledamo jednu realističnu i ljudsku sliku Tita, a takođe i prvi put vidimo njegove prave saradnike (Đilasa, Tempa, Rankovića, Davorjanku, Neškovića), koji do sada nikad nisu bili umetnički prikazivani.

O svim drugim ličnostima, uključujući i Dražu Mihailovića i njegov dolazak na Ravnu goru ili kako je dobio nadimak Čiča, postoje različiti podaci. Radoš Bajić je za sve svoje istorijske likove uspeo da ispripoveda istoriografski približno verodostojne priče.

Neki od njegovih likova, kao što Dušan Simović, kralj Petar, Aleksandar Mišić, Milan Nedić i drugi, prikazani su izuzetno dramatično. Sukob Mihailovića i Pećanca, takođe je prvi put umetnički predočen.

Posebno dostignuće serije jeste stvaranje istorijski verodostojnih likova iz naroda - porodica Katić iz Planinice, pop Ljubinko, učitelj Živadin, Milisav i drugi likovi iz naroda, sociološki verno odražavaju ljude, društvene grupe i odnose na srpskom selu.

Uopšte gledano, istorijski kontekst događaja u seriji dat je korektno, atmosfera dočarana, a hronologija događaja striktno poštovana, ličnostima je data ljudska dimenzija, bez jednostranih prikaza i vrednovanja.

Dobronamerni gledalac će na kraju shvatiti da serija neće prevrednovati srpsku istoriju, niti će produbiti podele, već može doprineti razumevanju složenosti procesa i događaja, kao i uloge stvarnih ličnosti, ali i malih (običnih) ljudi u velikim događajima.

broj komentara 24 pošalji komentar
(utorak, 24. dec 2013, 09:21) - anonymous [neregistrovani]

istina

I u Crnoj Gori su odmah na pocetku rata sva srpska sela bila spaljivana a ko god se u njima zatekao nije preziveo od istih tih komsija..
Drugi Svetski Rat je preveliki zalogaj za 10 epizoda od po 40minuta, za pokusaj pomirenja medju Srbima, a da se uz to pomirenje ne pojaca mrznja prema drugima koje su isti Srbi uvukli u drzavu - jer kad bi se islo malo dublje u tematiku, a granice serije prosirile na celokupan prostor SFRJ - od Sarajeva do Zagreba preko Prizrena, S.Mitrovice i Novog Sada shvatili bi da su Srbima najmanji neprijatelj u tom ratu bili Nemci

(ponedeljak, 23. dec 2013, 21:22) - cs [neregistrovani]

Pobednik

Ko je pobedio to je istorijska cinjenica, poznata skoro 70 godina.

Neko je jednom pametno rekao, da je Josip Broz Tito, mnogo bolje od Draze Mihajlovica poznavao dinamiku svetskih odnosa, te je za vreme rata, ali i posle njega, to svoje umece, obilno koristio.

Tu je i prica o dnevniku Draze Mihajlovica, gde on procenjuje kako posle 2. svetskog rata sledi nekakav veliki sukob SSSRa i Zapada. Devedesetih godina, u svom dnevniku, slicno pise i Ratko Mladic.

Ko je pobednik, nije tesko proceniti - onaj kome dvojica pomenutih generala, u bilo kom smislu - nisu ni do kolena.

(ponedeljak, 23. dec 2013, 10:56) - Sitničar [neregistrovani]

Veliki rat

U nekoj epizodi se spominje Prvi svetski rat, a ja mislim da je tada u upotrebi bio naziv Veliki rat.

(ponedeljak, 23. dec 2013, 01:41) - anonymous [neregistrovani]

"obe strane porazene"

Jeste ali u seriji Bajica :-)

(ponedeljak, 23. dec 2013, 00:40) - anonymous [neregistrovani]

usporeni film

Prošle su decenije i naravno da je potrebno pogledati i taj bolni deo naše istorije kroz malo objektivnije naočari - ali, ljudi moji, po pola epizode prođe u posmatranju ljuljuškanja lišća na vetru i gledanju cveća u proleće...
Da je samo malo brže, bilo bi mnogo bolje.
Umori me, brate.

(nedelja, 22. dec 2013, 19:28) - безимени [neregistrovani]

цитат

"Нити је "Равна гора" документарни филм о партизанима и четницима, нити су они битни, нити их има у априлском рату, нити је ово хроника рата и подела у Југославији 1941, већ уметнички израз једног времена." 

(nedelja, 22. dec 2013, 16:29) - Tanja Boskovic [neregistrovani]

Ravna Gora and Beyond

Bilo je lepo i casno ziveti u toj zemlji. Da je ostala Juga do 2000 bi prosecna plata bila 1000 evra. A sto je najvaznije nebismo izgubili svoj suverenitet, nebismo sve prodali pa i dusu. Ne bismo kupovali jeftinu robu D kvaliteta iz zemalja koji nam se prijateljima predstavljaju i nebismo primali od njih ove povoljne kredite. Kupovali bismo svoju robu, napravljenu u nasim preduzecima, nasi radnici bi primali za to platu i trosili je u zemlji. Mladi bi ostali u Srbiji a nebi isli na sve strane sveta. Jeli bismo nasu hranu bez otrova te bi nas manje bolovalo od malignih bolesti.... Tada smo mogli da sanjamo ali danas nam ostaje samo da se nadamo. Ukoliko vas sve interesuje kako je nekada bilo i da osetite barem malo taj duh i energiju pozitivnu u narodu preporucila bih vam da na ebayu ukucate komplet Tito i Jugoslavija i pogledate divnu kolekciju od 45 cd-a zvukova i zanimljivosti SFRJ. Neverovatno nesto. Slusam ih vec danima i cudim se kako je bilo moguce ziveti nekada davno nornmalno na Balkanu bez lopova, lazova, ubica, sovinista. Nekada su mladi ljudi sanjali a danas se spricaju. Razmislite svi vi koji pljujete po tome vremenu. Volela bih da nesto naucite pozitivno iz toga perioda i da primenite ono sto je valjalo u SFRJ i na sadanjost u zemlji. Lepse bi nam svima bilo. Pozdrav svima.

(nedelja, 22. dec 2013, 16:28) - anonymous [neregistrovani]

Podele

Mislim da je gospodin Stanković ovde sve lepo rekao. Suština je u viševekovnoj srpskoj podeli. U pakt i sa crnim đavolom što bi narod rekao, samo da se ona druga strana potuče i dotuče. Tu sreće nema. To srpski narod treba da raspravi sam sa sobom (ako je u stanju uopšte da to uradi). Što se II sv. rata tiče, zna se koja je strana u njemu izašla kao pobednik. Kako? Pa u građanskom ratu poštenja, pravila i morala malo ima. Savremenika tih događanja je sve manje, a verodostojnost arhivske građe je jednako ugrožena. Dakle, prostora za "tumačenja" ima koliko vam volja. Zato je odjednom i tolika gužva. Uzgred, za utehu, nisu ni drugi mnogo bolji od nas. Pogledajte samo SAD na primer. Hibridna "nacija". Pa tamo da dođe do problema, ne da bi se pobili samo kao južnjaci i severnjaci, već po ko zna kojim osnovama. Raskokali bi se k'o kukuruz kokičar. Istoriskim merilima vremena gledano, nije ni toliko daleko momenat kada će te kokice početi da lete. Izgleda šašavo, ali možda su neki holivudske fimske lakrdije ipak to uspele verno i da prikažu.

(nedelja, 22. dec 2013, 16:21) - Србин из Русије [neregistrovani]

Имам замерку...

...на то што је спаљивање српских села у Босни приказано превише апстрактно, малте не као да се није ни догодило? Међутим у епизоди ''Кама'' клање недужног човека, муслимана, је до сада, мени се бар тако чини, најупечатљивији моменат у целој серији? У тој истој епизоди се прелако прешло преко страдања српског народа, питам се зашто, али немам одговор?

(nedelja, 22. dec 2013, 15:42) - anonymous [neregistrovani]

Korektno

Kao apsolutno politicki ne opredeljen gledaoc, koji seriju prati ne navijajuci niti za i jednu politiku i ideologiju nalazim da je vrlo korektna i poucna. Pokusajte da je razumete prateci je iz perspektive realisticnog umetnickog dela a ne politicko ideoloske poruke jer sa tim ciljem nije ni stvarana. Sve cestitke Radosu Bajicu sa nadom da ce nastaviti seriju i voditi nas do kraja tih ratnih zbivanja, da ih prozivimo sa junacima serije i steknemo nova vredna iskustva i saznanja.