Preporučujemo: Zbirka TV kritika Miodraga Kujundžića

Poštovani pratioci, za kvalitetno provođenje vremena u kući, danas vam preporučujemo zbirku TV kritika Miodraga Kujundžića Na javnom kanalu.

Zbirka novinskih kritika o bilo kojoj vrsti umetničkog dela, dakle o knjigama, pozorišnim predstavama, koncertima, izložbama, filmovima i ostalima, pre svega je istorija kulturne scene, potom je prikaz razvoja umetnosti kojom se kritike skupljene u knjigu bave, zatim je prikaz razvoja i same kritike kao vrste, pa je tek na kraju ono što se mahom pomisli da je prvo dokument o radu autora objavljenih kritika. Da objedini sve pomenute elemente, bio je cilj Radio-televizije Srbije i Gradske biblioteke Novi Sad kad su objavljivale zbirku TV kritika Miodraga Kujundžića "Na javnom kanalu".

#ostanikodkuce#citajneskitaj#citajknjigu#rtsizdavaštvo