Katalog izdanja 2014. godine

Pregled izdanja:

Sreten Stojanović

ISPOVESTI

Pripremila Dunja Simonović-Bratić

Edicija „Posebna izdanja" ● Saizdavač: Fondacija „Sreten Stojanović" ● prvo izdanje - 2014 ● F - 13,5 x 20,5 cm ● S - 328 ● tvrdi povez ● ćirilica ● ISBN 978-86-6195-057-5

Saizdavač: Fondacija Sreten Stojanović

Sreten Stojanović, sin pravoslavnog sveštenika, na teškoj robiji zbog pripadništva Mladobosancima, krvave ruke, rezbareći tabakere za tadašnju finu gospodu, otkriva veliki talenat za umetnost... Pariski i bečki đak, komunist, ilegalac, brat čuvenog doktora partizana Mladena Stojanovića, narodnog heroja, palog u ratu... rektor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, predsednik ULUS-a, likovni kritičar, narodni poslanik... veliki umetnik, Le Grand Serb, kako ga je zvao njegov profesor, čuveni Antoan Burdel... veliki rusofil koji 1927, zajedno sa Dragišom i Vladislavom Ribnikarom, prisustvuje proslavi desetogodišnjice Oktobarske revolucije. Ceo život, posle pedeset godina borbe i lutanja, u jednoj knjizi.

Štefan Rus-Mol i Ana Zagorac Keršner

NOVINARSTVO

Prevela sa nemačkog

Ana Zagorac Keršner

Biblioteka „Multimedija" ● Drugo izdanje - 2014 ● F - 15,8 x 23,5 cm ● S - 288 ● broširano ● ilustrovano ● latinica ● ISBN 978-86-7102-457-0

Saizdavač: Klio

Prevashodno posvećena novinarskom zanatu i praksi, knjiga uspešno povezuje novinarsko iskustvo i naučna saznanja u oblasti publicistike i komunikacija. Tragajući za dramatičnim promenama na profesionalnom planu, knjiga pokazuje kako se multimedijima, internetom i intranetom menja novinarska svakodnevica. Autor analizira veze novinarske i nekih drugih srodnih profesija, poput odnosa sa javnošću, kao i njihov međusobni uticaj. Značajnu pažnju autor posvećuje organizacionom aspektu novinarskog posla i govori o redakcijskom marketingu i menadžmentu, nudeći obilje primera iz prakse visokorazvijenih zemalja. Drugo izdanje ove knjige na srpskom jeziku dopunjeno je primerima iz ovdašnje novinarske prakse.

Manuel Kastels

MOĆ KOMUNIKACIJA

Preveli sa engleskog

Tijana R. Spasić i Đorđe Trajković

Biblioteka „Multimedija" ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 15,8 x 23,5 cm ● S - 668 ● broširano ● ilustrovano ● latinica ● ISBN 978-86-7102-448-8

Saizdavač: Klio

Svedoci smo revolucije u oblasti tehnologije komunikacija koja direktno utiče na osećanja, razmišljanja i ponašanja ljudi. Novi mediji su postali prostor kroz koji se ispoljavaju strategije moći. U ovoj sveobuhvatnoj knjizi, Kastels analizira transformaciju industrije globalnih medija kroz prizmu revolucije u komunikacionim tehnologijama, odnosno odgovara na pitanje da li su se relacije moći modifikovale u kontekstu novih komunikacionih okolnosti i ispituje, kroz široku paletu društvenih i psiholoških teorija, da li su i na koji način mogućnosti interneta, socijalnih mreža i bloginga promenili odnose u okviru političkih procesa i društvenih pokreta. Ovo je knjiga za svakoga ko želi da razume karakter i dinamiku modernog sveta.

Aleksandar Luj Todorović

INTERAKTIVNA TELEVIZIJA

Biblioteka „Multimedija" ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 15,8 x 23,5 cm ● S - 192 ● broširano ● ilustrovano ● latinica ● ISBN 978-86-7102-460-0

Saizdavač: Klio

Knjiga „Interaktivna televizija" pregled je razvoja interaktivnih usluga od pedesetih godina dvadesetog veka do današnjih dana i sofisticiranih digitalnih interaktivnih usluga, virtuelnih zajednica, telemedicine, korišćenja dva ekrana i izazova koje nudi digitalno interaktivno oglašavanje. Ova studija ukazuje na programski značaj ovih usluga analizirajući tehnologiju na kojoj su one zasnovane. Istovremeno, olakšava razumevanje interaktivnosti koja već danas pretvara televiziju u novi i znatno bogatiji elektronski medij, čija se vrednost sve više određuje upravo raznovrsnošću i pouzdanošću dodatnih usluga koje može da ponudi.

Milan Micić

SRPSKO DOBROVOLjAČKO PITANjE U VELIKOM RATU (1914-1918)

Biblioteka „Istorija" ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 14,8 x 21,0 cm ● S - 264 ● tvrd povez ● latinica ● ISBN 978-86-6029-204-1

Saizdavač: Banatski kulturni centar

Knjiga predsatvlja sublimiranu istoriju srpskog dobrovoljačkog pokreta u Prvom svetskom ratu prilagođenu ne samo potrebama stručne javnosti, već i šire čitalačke publike. Ova studija je prevazišla regionalnu i tematsku rascepkanost koja je do sada bila karakteristična za istorijat dobrovoljačkog pokreta. Naučnom interpretacijom činjenica autor se uzdigao iznad svečarskog i panagiričnog tona kojim su pojedini radovi na ovu temu obojeni. On je predstavio događaje koji prikazuju uspone i padove u razvoju dobrovoljačkog pokreta tokom rata, razlike u motivima i očekivanjima kako samih dobrovoljaca tako i srpskog vojnog i političkog vrha, Jugoslovenskog odbora ali i srpskih ratnih saveznika.

Aleksandar Diklić

BEOGRAD VEČITI GRAD (ćirilično izdanje)

Edicija „TV polica" ● Biblioteka „Posebna izdanja" ● 1. i 2. izdanje - 2014 ● F - 17 x 24 cm ● S - 575 ● ilustrovano ● u boji ● tvrd povez ● ćirilica ● ISBN 978-86-6195-050-6

Saizdavač: Skordisk

Televizijski serijal „Beograd večiti grad", monumentalo dokumentarno delo u 27 epizoda, koje nas je na neobičan način vodilo na sentimentalno putovanje kroz istoriju Beograda, autor je „preveo" u veoma edukativno, interesantno pa i zabavno štivo. Dok posmatramo drevne portrete, karte, mape, gravire, crteže i planove, uživamo u zanimljivoj priči, grandioznoj po opusu, ali ipak dinamičnoj i po meri modernog čoveka. Svojevrsna beogradska enciklopedija pruža nam divnu i dugu šetnju kroz burne vekove prestonog grada. Nesvakidašnje, šarmantno delo, kakvo nemaju ni veći i bogatiji gradovi Evrope.

Urednik izdanja: Vesna Perić

MILOŠ CRNjANSKI
Seobe, Druga knjiga Seoba, Dnevnik o Čarnojeviću, Lirika Itake RADIO-DRAME

Edicija „Opredmećeni zvuk" ● Biblioteka „Umetnost zvuka" ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 18 x 20 cm ● S - 168 ● broširano ● latinica ● ISBN 978-86-6195-049-9

Početkom 2013. godine nastala je ideja da deo produkcije Dramskog programa Radio Beograda bude posvećen obeležavanju 120 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. Ispostavilo se da je transponovanje njegovih dela u medij radija, otvorilo autorima nesagledivo polje slobode. Zvuk, umetnost zvuka, provokacija unutarnjeg slušaočevog oka, polje slika nesvesnog, magijskog, beskrajnoplavokružnog, ono specifično vreme koje samo radio ume da iznedri, pružili su autorima i saradnicima radost i privilegiju da pulsiraju njegovim istovremeno divljim i melanholičnim damarima. Sada se taj svet otvara i pred vama, slušaocima i čitaocima.

Urednik izdanja: Darko Kocjan

SRBIJA NA BIS

Antologija poruka, grafita, aforizama i zapisa slušalaca Radio Beograda 202 (2010-2014)

Edicija „Opredmećeni zvuk" ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 11 x 20,5 cm ● S - 216 ● broširano ● ćirilica ● ISBN 978-86-6195-048-3

Najveća snaga radija leži u ogromnoj armiji onih koji se nalaze s one prave strane radio-aparata, govorio je Bertold Breht. I bio je u pravu. Ova knjiga, čije su stranice stvarali pojedinci iz publike Radio Beograda 202, samo je jedan od dokaza za navedenu tvrdnju. Povodom 45 godina postojanja Dvestadvojke i 90 godina matičnog Radio Beograda, želeli smo da podelimo sa svima zanimljive, domišljate i nadahnute poruke koje su nam u periodu 2010-2014 slali prijatelji našeg radija. Mnoge od rečenica, dosetki, crtica, grafita i aforizama koje će čitaoci naći u ovoj knjizi odlično opisuju život u Srbiji i na planeti početkom 21. veka.

Deng Jinke

KRATKA ISTORIJA KINE

Biblioteka „Istorija država i naroda" ● Saizdavač: Albatros plus ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 17 x 24 cm ● S - 172 ● ilustrovano ● u boji ● tvrd povez ● ćirilica ● ISBN 978-86-6081-143-3

Saizdavaštvo IP "Albatros Plus"

Putevima kulturnog nasleđa kroz čudesnu prošlost. Istorijska mesta i ličnosti, palate, hramovi i mauzeoleji, vojna utvrđenja, arheološka nalazišta i relikvije, skulpture, freske i manuskripti, sistemi navodnjavanja, rasejani po ogromnoj teritoriji, pokrivaju skoro sve periode i dinastije kineske istorije i predstavljaju polazište za tumačenje određenog istorijskog razdoblja. Opisivanjem i povezivanjem dvadeset lokaliteta koji su ušli na Uneskovu listu svetske kulturne baštine čitaocu se ocrtavaju konture kineske prošlosti i tako neosetno kreće na krstarenje kroz reku istorije.

Miroslav Jokić

ZVEZDANI ČASOVI MILOŠA N. ĐURIĆA

Biblioteka „Posebna izdanja" ● Saizdavač: Signature/Larus ● Prvo izdanje - 2014 ● F - 17 x 24 cm ● S - 120 ● ilustrovano ● delom u boji ● broširano ● ćirilica ● ISBN 978-86-917579-1-5

Akademik Miloš N. Đurić decenijama je, marljivo i strpljivo, predočavao studentima svet helenske poetike i filosofije, pružajući im moralne pouke kroz malo znane pojedinosti duha na kome se zasnivala i gradila evropska civilizacija. Zbirka priča o čika Miši pripadala je usmenoj literaturi koja je prenošena u više generacija studenata Beogradskog univerziteta. Ponešto je zapisano kao štura beleška sa predavanja ili, neretko i rado, u različitim prilikama i iz različitih povoda, kazivano kao sopstveno sećanje na godine iz kojih je poneto toliko mnogo da to traje za ceo život. Bio je poslednji trenutak da se to svede u knjigu i njenu trajnost.

Edicija "1914-1918", prvo kolo

1. SRBIJA U RATU 1914-1916
2. SRPSKI RATOVI
3. 14. VELIKI RAT
4. PROKLETI SA AZINARE
5. GAVRILO PRINCIP
6. SRBIJA 1914-1918 RATNI CILjEVI
7. SRBIJA U PRVOM SVETSKOM RATU
8. RASPEĆE SRPSKOG NARODA U SREMU 1914
9. SRPSKA PISMA IZ SVETSKOG RATA 1914-1918
10. SRBI NA KORZICI

Saizdavač: IK "Prometej"

Nagrada: Izdavački poduhvat 2014. godine

Katarina Šturceneger
SRBIJA U RATU 1914-1916
S - 228 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano
Prevod: Milivoje Marković
Pogovor: akademik Vladimir Stojančević

Knjiga je toliko veran eho viđenih i proživljenih stvari, da slobodno možemo reći da svako njeno poglavlje predstavlja dokument. Iako autorka često piše potpuno iz srca, time se ne gubi na istorijskoj verodostojnosti, baš naprotiv. Katarina Šturceneger je Švajcarkinja nemačkog porekla, koja je za vreme rata radila u Crvenom krstu, a u knjizi su sakupljena njena iskustva, propraćena sa 120 fotografija koje je snimila sama.

Bruno Barili
SRPSKI RATOVI
S - 144 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano
Prevod: Marija Živković Fiati
Pogovor: Radovan Popović

Pisac ovog dnevnika, osobene proze o našoj golgoti, jeste jedna neobična ličnost. U našoj nepoznat, a u njegovoj domovini Italiji istoričari književnosti i muzike tvrde da je reč o izuzetnom stvaraocu, čak najvećem u dvadesetom veku. U nas on je jedino poznat po tome što je otac znamenite slikarke Milene Pavlović Barili. U svojim reportažama i izveštajima on otkriva svoj raskošni spisateljski dar. Skreće pažnju čitalaca na narod koji se bori za pravdu i slobodu.

Oliver Janc
14. VELIKI RAT
S - 492 ● F -15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano
Prevod: Miloš Kazimirović, dr Ira Prodanov Krajišnik, Ljiljana Bugarski
Redakcija celog prevoda: Miloš Kazimirović

Koristeći brojne savremene izvore, ugledni profesor istorije u Berlinu Oliver Janc u sagledavanje Prvog svetskog rata unosi jednu novu perspektivu koja će promeniti dosadašnju sliku, pre svega Zapadnog fronta, u ratni prizor s puno lica, koji pored političke i ekonomske, ima i ljudsku dimenziju. Kad govori o pojedinačnim sudbinama knjiga prosto oduzima dah. Globalna slika rata bez doterivanja činjenica!

Luka Gorgolini
PROKLETI SA AZINARE
S - 254 ● 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano
Prevod: Ivan Dimitrijević

Pisac je mlad istoričar, iz Bolonje. Knjiga govori o odiseji zarobljenih austrougarskih vojnika u Prvom svetskom ratu koji su se u toku povlačenja srpske vojske preko Albanije zadesili u toj velikoj grupi ljudi. Delo zapravo prikazuje njihova stradanja, jer su po pristanku u Valonu, tada grad pod italijasnkom kontrolom, prebačeni na jedno ostrvo u Italiji (Azinara), gde su pretrpeli još jednu golgotu u vidu epidemije kolere i ostalih problema, zbog čega je to ostrvo nazvano Đavolovim. Bizarno je što je među tim zarobljenicima, po zvaničnoj evidenciji, najviše bilo Srba (4.874). Dakle, to je bio, u suštini, rat u kojem su Srbi ratovali između sebe.

Miloš Ković
GAVRILO PRINCIP
Dokumenti i sećanja
S - 1000 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano

O Sarajevskom atentatu i njegovim izvršiocima napisana je dosad čitava biblioteka knjiga. Nažalost, ogroman deo te literature nije nastao u cilju objektivnosti utvrđivanja istine, nego zbog raznih političkih tendencija i ličnih računa i obračuna. Sami atentatori i njihovi najbliži saučesnici ostavili su vrlo malo dokumenata i ispovesti o sebi i svom činu. U ovoj knjizi su prvi put u ovolikom obimu sabrana najznačajnija sećanja i svedočenja njihovih savremenika, istomišljenika i saboraca, islednika i branilaca, tako da sada čine novu, kompaktnu celinu.

Đorđe Stanković
SRBIJA 1914-1918 RATNI CILjEVI
S - 484 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano

Najnoviji rad prof. dr Đorđa Stankovića, pojavljuje se kao plod višedecenijske potrage, ponuđen u jednom sintetizovanom obliku najpre studentima istorije i kolegama po stručnom i naučnom interesoavnju, ali i široj kulturnoj javnosti. Istovremeno, to je odgovor na višestruke izazove, neophodnost da se objavljeni tekstovi dopune novim saznanjima i pogledima, ali i da se glas nauke digne protiv njene zloupotrebe, nenaučnosti iskrivljene svesti, kratkoće i nekulture pamćenja, unošenja dnevnopolitičkih potreba i nedopustivog revizionizma u tumačenju istorijskih problema i procesa.

Đorđe Đurić
SRBIJA U PRVOM SVETSKOM RATU
Ilustrovana hronologija
S - 473 ● F -15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano

Knjiga je napisana strogim naučnim pristupom, ali jasno i jednostavno, stilom i jezikom pristupačnim i za širu čitalačku publiku. Mnoge ocene, date u njoj, deluju sveže i originalno. Đorđe Đurić je pokazao veliko znanje i snalažljivost u ogromnom materijalu. Njegove britke a jednostavne analize i zaključci zasnovani su na izvornoj građi iz raznih institucija u zemlji i inostranstvu, te na materijalu iz ličnih kolekcija, štampe, te na istoriografskim i drugim monografijama.

Toša Iskruljev
RASPEĆE SRPSKOG NARODA U SREMU 1914
S - 392 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano
Predgovor: dr Slobodan Bjelica

Kada je završio Veliki rat, pouzdani istoričar i istraživač, Todor Toša Iskruljev, krenuo je redom po Sremu, od sela do sela, i popisivao imena svih žrtava. Ovaj njegov rad, publikovan u autorskom izdanju 1936, zarad čuvanja bratstva i jedinstva u Novoj Jugoslaviji, od 1945. nije bio poželjan jer je svedočio o teškim zločinima koje je Mađarska vojska počinila u Sremu 1914. godine. Tek se sada ispravlja velika nepravda i ovo rodoljubivo delo koje donosi podatke o brojnim našim žrtvama biće dostupno i upotpuniće podatke o tužnim i beskrajnim našim žrtvama.

Vladislav Pandurović
SRPSKA PISMA IZ SVETSKOG RATA 1914-1918
S - 300 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano

U Beču je od početka Velikog rata postojalo cenzorsko odeljenje, sastavljeno ponajviše od penzionisanih oficira koji su kontrolisali svu prepisku ratnih zarobljenika i interniraca. Pisma su kontrolisana po jezicima: srpski, hrvatski, slovenački, češki, ukrajinski, rusinski, slovački, nemački, mađarski... ukupno 24 odeljenja. Vladislav Pandurović je kao cenzor za srpska pisma pročitao oko 30.000 pisama iz svih srpskih krajeva, uočio da u njima počiva ogromno narodno blago koje treba sačuvati.

Zoran Radovanović
SRBI NA KORZICI
S - 200 ● F - 15 x 21 cm ● tvrd povez ● ilustrovano
Pogovor: dr Vidoje Golubović

Jedan od motiva za priređivanje ove knjige je činjenica da je u Srbiji postojao svojevrsni kult saveznika u Prvom svetskom ratu. To se naročito ticalo Francuske. Ova knjiga treba da bude podsećanje na to savezništvo, na zajedničku borbu, herojstvo i slavu. Istovremeno, ona je svedočanstvo o stradanjima - više od 48.000 mrtvih na Korzici, među kojima je najviše Srba - ali o svakodnevnom životu u izbeglištvu. U tom smislu, posebno su interesantna poglavlja: Školovanje srpskih đaka u Korzici u Francuskoj 1915-1919. i „Srpski dan" u sto hiljada francuskih škola, kao i Spisak rođenih, venčanih i umrlih lica Srba-izbeglica.

Dejan Tomić

PEVANE PESME SRPSKIH PESNIKA

Edicija „Posebna izdanja" ● Prvo izdanje - 2013 ● F - 16 x 23 cm ● S - 296 ● ilustrovano ● broširano ● ćirilica ● ISBN 978-86-6195-043-8

Pesme u ovoj zbirci, koje su mnogo i rado pevane, predstavljene su onako kako su ih pesnici napisali, a ne kako se pevaju. To znači da su mnoge ispevane od početka do kraja, dok je kod pojedinih tekst skraćivan zbog muzike, koja ne „trpi" toliku dužinu vokalne interpretacije. Sve pesme su uglavnom gradskog (varoškog) i narodnog žanra, osim pesama B. Radičevića Pevam danju, pevam noću; J.J. Zmaja: Pesmo moja zakiti se cvetom i A. Šantića: Što te nema, koje su zabavnomuzičkog karaktera. Na kraju se nalaze i nekolike pevane rodoljubive i duhovne pesme srpskih pesnika. Knjiga sadrži i muzičku fonoteku Radio Beograda i Radio Novog Sada, odnosno spisak izvođača muzičkih snimaka narodnih i gradskih pesama priređenih u ovoj knjizi.

Simeon Kostov

GOSTI IZ PROŠLOSTI

Edicija „Opredmećeni zvuk" ● Prvo celovito izdanje - 2014 ● F - 16 x 23 cm ● S - 344 ● broširano ● ćirilica ● ISBN 978-86-6195-047-6

Istoimena emisija je jedna od slušanijih na talasima Radio Beograda zahvaljujući i ovim pričama iz naše starine, začudnim psihološko-lirskim i ispovednim portretima istorijskih ličnosti. „Gosti iz prošlosti" idu u red onih korisnih knjiga koje, krećući se poznatom stazom iznova, potrebno i uspelo, oživljavaju vreme i prilike, ličnosti i događaje za koje sa ponosom, koji ne isključuje suštinsko nepoznavanje, često kažemo da pripadaju zajedničkom nasleđu blistave istorijsko-nacionalne prošlosti. Čitalac ovih priča, kazivanja i prikazanja nagrađen je izvanrednim umetničkim ugođajem, pitkim pričama punim novine. Ponuđen je obiljem podataka iz naše prošlosti koje neće nigde naći na jednom mestu, pogotovo ne ovako odabrane i poređane u ovoj zbirci.

Aleksandar Diklić

BEOGRAD VEČITI GRAD (latinično izdanje)

Edicija „TV polica" ● Biblioteka „Posebna izdanja" ● 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. i 11. izdanje - 2014 ● F - 17 x 24 cm ● S - 560 ● ilustrovano ● u boji ● tvrd povez ● latinica ● ISBN 978-86-6195-039-1

Saizdavač: Skordisk 

Televizijski serijal „Beograd večiti grad", monumentalo dokumentarno delo u 27 epizoda, koje nas je na neobičan način vodilo na sentimentalno putovanje kroz istoriju Beograda, autor je „preveo" u veoma edukativno, interesantno pa i zabavno štivo. Dok posmatramo drevne portrete, karte, mape, gravire, crteže i planove, uživamo u zanimljivoj priči, grandioznoj po opusu, ali ipak dinamičnoj i po meri modernog čoveka. Svojevrsna beogradska enciklopedija pruža nam divnu i dugu šetnju kroz burne vekove prestonog grada. Nesvakidašnje, šarmantno delo, kakvo nemaju ni veći i bogatiji gradovi Evrope.

Knjige potražite u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu, Jug Bogdanova 2, ili naručite na broj telefona: 011/655-27-35, odnosno putem mejla: prodajaknjiga@rts.rs.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">