Читај ми!

Програмски савет

Програмски савет Јавне медијске установе Радио-телевизије Србије је саветодавни орган.

Програмски савет стара се о задовољењу интереса слушалаца и гледалаца у погледу програмског садржаја. Савет разматра остваривање програмске концепције и разматра квалитет програмског садржаја јавног медијског сервиса, прати спровођење програмских начела и обавеза утврђених законом и у вези са тим обавештава, даје препоруке и предлоге генералном директору и Управном одбору РТС. Најмање једном годишње организује јавну расправу о програмском садржају јавног медијског сервиса.

Програмски савет има 15 чланова које бира Управни одбор РТС из реда стручњака у области медија и медијских посленика, научника, стваралаца у области културе и представника удружења чији је циљ заштита људских права и демократије, а на предлог Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије. Чланови не могу бити носиоци јавних и политичких функција. Мандат чланова Програмског савета траје четири године и они не могу бити поново изабрани.

УО РТС-а изабрао је, 21. 02. 2017. године, чланове Програмског савета РТС-а . Чланови су: Мирјана Максимовић, Тијана Каспер, Желимир Гвардиол, Маја Радовић, Ивона Катић, Борка Поповић, Александар Загорац, Балша Ђого, Миливоје Павловић, Предраг Обрадовић, Владан Терзић, Иван Карл (поднео оставку 31.1.2019.),Снежана Цветковић, Вук Жугић и Јованка Тодоровић Савовић.

На конститутивној седници Програмског савета РТС-а, одржаној 06. 03. 2017. године, за председника Савета изабран је проф. др Миливоје Павловић.

 

 Саопштења Програмског савета РТС-а

Закључак са XVIII редовне седнице Програмског савета РТС одржане 30. септембра 2020. 

Извештај Јавне расправе одржане од 19.11. до 11.12.2019. у Ужицу, Сјеници, Зрењанину и Београду

Закључак са XIV редовне седнице Програмског савета РТС одржане 6. новембра 2019. 

Закључак са XIII редовне седнице Програмског савета РТС одржане 4. октобра 2019.  

Закључак са XII редовне седнице Програмског савета РТС одржане 21. јуна 2019. 

Саопштење са XI редовне седнице Програмског савета РТС одржане 24. априла 2019. 

Саопштење са II заједничке седнице програмских савета Радио-телевизије Србије и Радио-телевизије Војводине одржане 28. марта 2019. године 

 Саопштење са заједничке седнице Програмских савета РТС и РТВ одржане 19. октобра 2018. у Новом Саду 

Саопштење са VIII редовне седнице Програмског савета РТС одржане 27. септембра 2018. 

Саопштење са VI редовне седнице Програмског савета РТС одржане 26. априла 2018.

Саопштење са седнице Програмског савета 15. март 2018. 

Додатак Извештају Јавне расправе 2017- др. Драшко Ређеп

Извештај Јавне расправе одржане од 1.11. до 14.11.2017. у Новом Саду, Лесковцу и Београду

Саопштење са V седнице Програмског саветa 25. децембар 2017.  

Саопштење са IV седнице Програмског саветa 26. септембар 2017.  

Саопштење са III седнице Програмског саветa 14. јул 2017.

Програмски савет разматрао обавезе РТС-а према ромској националној заједници, II редовна седница 8. јун 2017.

Саопштење са I редовне седнице Програмског савета - 27. април 2017.

број коментара 0 Пошаљи коментар