Čitaj mi!

Kucanje ili pisanje?

U moderno doba mnogi su pisanje zamenili kucanjem.

Da li lakše pamtimo kada beleške zapisujemo rukom ili kada ih otkucamo na našem računaru ili telefonu? Šta kažu istaživanja? Koji od ova dva načina beleženja informacija je bolji za naš mozak? Sa vama ćemo podeliti i trikove za lakše pamćenje.
U rubrici „Tek da se zna” pričamo o deci i „Gospodaru prstenova”. 

Sa vama su Ksenija i Gera.