Čitaj mi!

Đavolji interval

Đavolji triler je popularni nadimak jedne sonate Đuzepa Tartinija.

A ako želite da znate šta je to đavolji interval - poslušajte današnju emisiju Vreme muzike koju uređuje i vodi Gorica Pilipović.

Interval prekomerne kvarte ili tritonus - jer se sastoji od tri cela stepena - predstavlja jedan od najzanimljivijih, pa i najprovokativnijih elemenata lestvičnog, tj. harmonskog sistema. Naziv đavolji interval dobio je u srednjem veku i čak bio zabranjen u muzičkoj praksi jer je smatran krajnje disonantnim, tj. nestabilnim. A disonanca je, po rečima antičkih teoretičara „spoj tonova koji izaziva izvesnu nemirnu unutrašnju težnju ka nekom sledećem spoju". Shodno tome, od početaka polifonije u srednjem veku teoretičari i kompozitori su menjali odnos prema tritonusu više nego prema bilo kom drugom intervalu. U našem današnjem shvatanju tonaliteta i harmonskih odnosa, međutim, tritonus ima presudan značaj.

broj komentara 0 pošalji komentar